касаційна

касаційна

Поняття, Сутність і значення стадії касаційного провадження

Касаційне провадження - це самостійна стадія крімінального процесса, яка Полягає в Перевірці судом Другої інстанції законності и обгрунтованості РІШЕНЬ суду Першої інстанції, что не вступили в законну силу.

Сутність даної стадії крімінального процесса Полягає в Наступний, властівіх їй основні положення:

- свобода оскарження або опротестування;

- можлівість Подання Додатковий матеріалів;

- непріпустімість погіршення становища засудженого чи Виправдання.

Свобода оскарження Полягає в тому, что будь-який з учасников суднового РОЗГЛЯДУ в довільній пісьмовій форме має право подати Скаргу на рідній мові за вінятком прокурора - Який приносити протест у встановленій законом форме (ст. 325 КПК).

Ревізійні качана касаційного провадження означають, что суд касаційної інстанції НЕ пов'язаний при Перевірці матеріалів справи докази Скарги або протесту. ВІН зобов'язаний перевіряті матеріали справи в повну обсязі и у відношенні всех засуджених, в тому чіслі и тихий, Які Скарги не подавали або относительно якіх НЕ БУВ принесений касаційній протест (ст. 332 КПК).

Перевірка в касаційному порядку законності и обгрунтованості вироку здійснюється на Основі наявний у делу и додатково представлених учасниками процесса матеріалів. Серед Додатковий матеріалів могут буті різноманітні предмети, пояснення осіб, думки фахівців и інші документи. Додаткові матеріали оцінюються в сукупності з усіма матеріалами справи и могут обгрунтувати Скасування вироку з напрямку справа на Додаткове Розслідування або новий Судовий Розгляд (ст.ст. 332 и 337 КПК).

Непріпустімість погіршення становища засудженого чи Виправдання віражається в тому, что суд касаційної інстанції Розглядає дело в межах обвинения, за Яким підсудній БУВ Визнання віннім або Виправдання. Суд может пом'якшити призначення наказание або застосуваті закон про Менш тяжкий злочин, но НЕ має права посіліті наказание або застосуваті закон про більш тяжкий злочин (ст. 340 КПК).

Однако вирок может буті Скасований за мотивами м'якості наказание або необхідності! Застосування закону про більш тяжкий злочин, если БУВ принесений протест прокурором або подана скарга потерпілім. Дані правило стосується и віправдувального вироку, только до прокурора и потерпілому додається ще й сам Виправдання (ст. 341 КПК).

При новому розгляді справи суд Першої інстанції может посіліті наказание або застосуваті закон про більш тяжкий злочин лишь за умови, если первинний вирок БУВ Скасований за м'якістю наказание або у зв'язку з необхідністю! Застосування закону про більш тяжкий злочин за протестом прокурора або за Скарга потерпілого, а такоже, если при новому розслідуванні справи буде встановлен обставинні, Які свідчать про Вчинення обвинуваченого більш тяжкого злочини (ст. 353 КПК).

Значення даної стадії Полягає в тому, что:

- Вищі суди могут контролюваті ніжчестоящі;

- віправляються судові помилки и Порушення закону в ДІЯЛЬНОСТІ судів Першої інстанції;

- забезпечується однакове! застосування Законів усіма загально и військовімі судами РФ;

- дана стадія є гарантом забезпечення прав І Закону інтересів сторон у крімінальному процесі.

Порядок касаційного оскарження и опротестування віроків

Касаційна скарга чи протест повінні буті подані в семісуточній рядків з дня проголошення вироку. Засуджені, Які трімаються під варту, могут податі Цю Скаргу в тій же срок, но з дня вручення Їм копії вироку.

Вирок районних судів оскаржуються и опротестовуються в касаційному порядку до судів Другої ланки (крайові, обласні, міські, суди Автономної області и округи), вирок судів Другої ланки - до Верховного Суду України, вирок Військових судів - в порядку, встановленому федеральним констітуційнім законом від 23 червня 1999 року № 1-ФКЗ «Про Військових судах Російської Федерации».

Вирок и постанови, вінесені судом присяжних в Крайова, обласному, міському суді, оскаржуються и опротестовуються в касаційну палату Верховного Суду РФ (ст. 464 КПК).

Чи не підлягають касаційному оскарження вироку Верховного Суду РФ.

За загально правилом Касаційні Скарги або протести що приносять через суд, Який вініс вирок. Однако КПК дозволяє подаваті дані Скарги або протести и безпосередно в віщестоящій суд (ч. 2 ст. 326 КПК).

Додаткові Касаційні Скарги, протести та Письмові заперечення на них могут буті подані в касаційну інстанцію до качана РОЗГЛЯДУ справи (ст. 328 КПК).

Порядок виробництва в касаційній інстанції

Суди касаційної інстанції розглядають Кримінальні справи у відкрітому судновому засіданні, за вінятком віпадків, зазначеним в ст. 18 КПК. Смороду розглядаються НЕ пізніше десяти діб з моменту надходження в касаційну інстанцію, а у Верховному суді РФ - пізніше одного місяця (ст. 333 КПК).

Касаційна інстанція Діє в складі трьох ПРОФЕСІЙНИХ Суддів. Особи, Які подали Скарги, сповіщаються про день РОЗГЛЯДУ справи. Верховний Суд РФ сповіщає про день РОЗГЛЯДУ справи только тих осіб, Які просять про це в Скарга або в заперечення на протест або Скарга. Неявка зазначеним осіб НЕ перешкоджає РОЗГЛЯДУ справи. Чи не пізніше чем за три доби до РОЗГЛЯДУ справи в касаційному порядку в суді має буті вівішено оголошення про годину его РОЗГЛЯДУ (ст. 336 КПК).

У призначеня для РОЗГЛЯДУ справи годину Головуючого відкріває Засідання и оголошує, яка справа підлягає РОЗГЛЯДУ. ВІН засвідчується в явці зацікавленіх осіб, и суд вірішує питання про можлівість РОЗГЛЯДУ справи. Потім Оголошується склад суду, прізвіща прокурора, перекладача и з'ясовується наявність заяв про відводі и других клопотань. За заявами клопотаннямі суд винос ухвалу.

Розгляд справи почінається доповіддю одного з Членів суду, Який Викладає суть справи и доводь Скарги, что надійшлі або протесту. Если справа слухається за протестом, прокурор зобов'язаний его обгрунтувати. Потім оголошуються представлені додаткові матеріали и з ними знайомляться учасники судового Засідання. После цього засуджений чи Виправдання, їх захисники и законні представник, Потерпілий и его представник, цивільний Позивача и цивільний відповідач або їх представник дають пояснення, а прокурор Виступає з висновка. Завершується судів Засідання Додатковий пояснення засудженого або Виправдання та їх Захисників (ст. 338 КПК).

За результатами РОЗГЛЯДУ справи в касаційному порядку суд пріймає Одне з таких РІШЕНЬ:

1) залішає вирок без Зміни, а Скарги и протест - без удовольствие;

2) скасовує вирок и Направляє дело на нове Розслідування або новий Судовий Розгляд;

3) скасовує вирок и закриває дело;

4) змінює вирок (ст. 339 КПК).

Поняття и види підстав до Скасування або Зміни вироку

Підстави до Скасування або Зміни вироку - це ПЕРЕЛІК встановлення в законі обставинні, внаслідок якіх вирок підлягає Скасування або зміні.

Підставамі для Скасування або Зміни вироку є:

1) однобічність и неповнота попередня Розслідування або суднового слідства (див. Ст. 343 КПК);

2) невідповідність вісновків суду, викладеня у вироку, фактичність обставинних справи (див. Ст. 344 КПК);

3) істотне Порушення кримінально-процесуального закону (див. Ст. 345 КПК);

4) неправильне! Застосування крімінального закону (див. Ст. 346 КПК);

5) невідповідність призначення судом наказание тяжкості злочини та особі засудженого (див. Ст. 347 КПК).

КПК, кроме Загальне визначення Поняття істотного Порушення кримінально-процесуального закону, вказує на безумовні Підстави до Скасування вироку. Вирок підлягає Скасування у всякому разі, если:

1) судом за наявності підстав, передбачення ст. 259 КПК, кримінальна справа НЕ булу Припін;

2) вирок Вінес незаконним складом суду;

3) дело Розглянуто за відсутності підсудного в тих випадка, коли за законом его прісутність Було обов'язковим;

4) справа Розглянуто без участия захисника в тих випадка, коли за законом его доля булу обов'язковою;

5) порушене Таємницю Наради Суддів при постановленні вироку;

6) вирок НЕ підпісаній будь-ким Із Суддів;

7) у делу відсутній протокол судового Засідання.

Межі прав суду касаційної інстанції

Скасовуючи вирок и повертаючі крімінальну дело на Додаткове Розслідування або на новий Судовий Розгляд, касаційна інстанція дает певні вказівки, обов'язкові для ОРГАНІВ и посадових осіб попередня слідства и суду Першої інстанції. Однако слідчий и суд ма ють процесуальної самостійністю и незалежністю. Тому, надаючі право суду касаційної інстанції давати вказівки при скасуванні вироку, закон разом з тим візначає и Межі ціх Вказівок.

Відповідно до ст. 352 КПК суд, Який Розглядає дело в касаційному порядку, що не має права встановлюваті або вважаті доведення факти, что НЕ були Встановлені у вироку або відкінуті ним, а так сама не має права вірішуваті наперед питання про доведеність чи недоведеність обвинения, про достовірність або недостовірність того чи Іншого доказу и про Преимущества одних доказів перед іншімі, про! застосування судом Першої інстанції того чи Іншого крімінального закону та Міри наказание.

Однако Це не означає, что суд Другої інстанції НЕ має права Взагалі давати Вказівок з перерахованого вопросам. Вказівки повінні буті дані в такій форме, щоб смороду НЕ регулюють Висновки слідчого и суду Першої інстанції. Например, касаційна інстанція может вказаті, что суд Першої інстанції не давши ОЦІНКИ тім чи іншім доказ; Залиш недослідженімі ті чи інші обставинні, что ма ють значення для доведення обвинения, вінності підсудного, правильного! застосування крімінального закону або призначення Міри наказание. Касаційна інстанція має право наказаті суду Першої інстанції перевіріті ті чи інші обставинні, дати оцінку Певна доказ, обговорити питання про кваліфікацію злочини и т. П

При наявності підстав, передбачення ст. 212 КПК, суд, Який Розглядає дело в касаційному порядку, поряд з касаційнім визначенням винос окрему ухвалу.

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

касаційна

КОЖЕН засуджений за злочин має право на переглядання вироку віщим судом в порядку, встановленому федеральним законом, а такоже право просити про помілування або пом'якшення наказание (ч. 3 ст. 50 Конституції РФ). Положення даної констітуційної норми нашли своє відображення в розділі XIII Кримінально-процесуального кодексу РФ: «Виробництво в суді Другої інстанції».

Виробництво в суді Другої інстанції (Апеляційне та касаційне [1] виробництво) служити перевірочної стадією законності, обгрунтованості и справедлівості РІШЕНЬ суду Першої інстанції, что не вступили в законну силу.

Кримінально-процесуальним законом предусмотрена два види оскарження СУДОВИХ РІШЕНЬ, котрі вступили в силу:

1) АПЕЛЯЦІЙНИЙ порядок (розглядаються Скарги и Подання на Які не набрали законної ЧИННОСТІ вироку и постанови, вінесені Міровим суддю);

2) касаційній порядок (розглядаються Скарги и Подання на Які не набрали законної сили решение суду Першої, а такоже апеляційної інстанцій).

касаційна інстанція - це суд, Який бі розглядав в касаційному порядку Кримінальні справи за Скарга и поданих на Які не набрали законної ЧИННОСТІ вироку, ухвала и постанови судів Першої та апеляційної інстанцій (п. 14 ст. 5 КПК РФ).

Закон надає право оскарження судового решение засудженому, Виправдання, їх захисники та законів представник, державному обвінувачу, потерпілому та его представник. Цивільний Позивача, цивільний відповідач або їх представник такоже ма ють право оскаржіті судів решение, но только в части, что стосується Цивільного покличу. Особливе значення дана стадія має для сторін обвинения, тому что вона є последнего, в Якій вона может оскаржіті вирок в БІК погіршення становища засудженого, або оскаржіті віправдувальній вирок. У порядку Нагляду оскарження в сторону будь-которого погіршення становища засудженого (Виправдання) - не допускається (ст. 405 КПК).

Засуджений, Виправдання, їх захисники и законні представник, Потерпілий и его представник, цивільний Позивача, цивільний відповідач або їх представник подаються касаційну Скаргу , а державний обвінувач або віщестоящій прокурор - касаційне Подання . При цьом цивільний Позивача, цивільний відповідач або їх представник ма ють право оскаржіті судів решение только в части, что стосується Цивільного покличу.

Скарга и Подання що приносять через суд, Який ухваливши вирок, інше оскаржувану судів решение (ст. 355 КПК України). А пелляціонніе Скарги и Подання подаються в районній федеральний суд.

Касаційні Скарги и Подання подаються:

· На вирок чи інше решение Першої або апеляційної інстанції районного суду - у судновій колегію у крімінальніх справах для Верховного суду РЕСПУБЛІКИ, Крайова, обласного суду, суду міста федерального значення, суду Автономної області та суду автономного округу;

· На вирок чи інше решение Верховного суду РЕСПУБЛІКИ, Крайова, обласного суду, суду міста федерального значення, суду Автономної області та суду автономного округу - в Судову колегію у крімінальніх справах для Верховного суду Російської Федерации;

· На вирок чи інше решение СУДОВОЇ Колегії у крімінальніх справах для Верховного суду Російської Федерации - в Касаційну колегію Верховного суду Російської Федерации.

Чи не підлягають оскарження в апеляційному або касаційному порядку Такі ухвала або постанови, вінесені в ході судового РОЗГЛЯДУ: про порядок дослідження доказів; про удовольствие чи відхилення клопотань учасников суднового РОЗГЛЯДУ; про заходи забезпечення порядку в залі судового Засідання, крім визначених чи постанов про накладення грошового Стягнення.

У разі оскарження ухвала або постанови, вінесеної во время суднового РОЗГЛЯДУ, це НЕ зупіняє сам Хід судового РОЗГЛЯДУ.

1 Касація (лат. Cassatio - Скасування, знищення) - 1) оскарження и опротестування в віщестоящій суд СУДОВИХ РІШЕНЬ, віроків, що не вступили в законну силу; 2) перевірка віщестоящім судом законності и обгрунтованості РІШЕНЬ та віроків суду, что не вступили в законну силу, за наявний у делу и додатково поданих матеріалами. При розгляді касації суть впоратися не зачіпається; 3) переглядання (заява про переглядання), Скасування (прохання про Скасування) суднового решение ніжчої інстанції віщою інстанцією з формальних підстав, зазначеним у касаційній скарзі (неправильне! Застосування закону або недотрімання процесуальних норм), что НЕ зачіпає суті справи. Див.: Баріхін А .Б. ВЕЛИКИЙ Юридичний енциклопедичний СЛІВ А РЬ. - М.: Книжковий світ, 2004. - С. 226-227.

Як правильно Скласти и податі касаційну Скарга.

Согласно зі статтей 199 Цивільного процесуального кодексу РФ (далі ЦПК РФ) період, на Який відкладається вінесення мотівованого решение, що не может перевіщуваті п'яти днів з дня оголошення резолютівної части. Саме з моменту вінесення залишкового решение суду и почінається відлік 10-денного терміну, протягом которого может буті подана касаційна скарга (ст.338 ЦПК РФ).

У разі пропуску рядок оскарження одночасно з касаційною Скарга подається заява в письмовий виде про поновлених пропущеного рядок. Додаються документи, что підтверджують поважність причини пропуску. Це могут буті медичні довідки про смерть блізької людини, хвороби в период оскарження.

Перш чем Написати касаційну Скарга, слід ознайомітіся з протоколом судового Засідання, Який віготовляється НЕ пізніше трьох днів з моменту Закінчення суднового Засідання. Для цього в день вінесення резолютівній части решение суду та патенти подати на имя судді заяву з Проханов про Ознайомлення з протоколом. Согласно зі статтей 231 ЦПК РФ в течение п'яти днів з моменту складання протоколу можна подати судді свои зауваження на неточне відображення ходу судового РОЗГЛЯДУ в Протоколі або на Відсутність в ньом значущих делу обставинні.

Ознайомлення з протокол судового Засідання дозволяє избежать спотворень, нерідко допускаються при складанні протоколу. Чи не зайве буде такоже вказаті в скарзі конкретні Аркуші справи, що містять докази, досліджені судом. Ця інформація так само винна буті відображена в Протоколі.

При складанні касаційної Скарги слід пам'ятати, что касаційна інстанція может скасуваті або Изменить решение лишь з тих підстав, Які вказані в статті 362 ЦПК РФ. Статті 363 та 364 ЦПК РФ дають Розширене Тлумачення підстав, передбачення п.4.ч.1 ст.362 ЦПК РФ.

Схематично структуру ОСНОВНОЇ части Скарги можна змалюваті таку картину:

1.Конкретніе факти або Висновки, что містяться в рішенні суду.

2.Імеющіеся в делу докази, Які спростовують Висновки суду.

3.Ссілка на конкретний пункт ст.ст.362-364 ЦПК РФ.

Наведемо приклад, відповідній запропонованою схемою. Оскаржується решение суду про поділ спільно нажитого в шлюбі майна, ВАРТІСТЬ которого перевіщує 100000 рублей.

«Суд Робить Висновок про ті, что холодильник є нажитим у шлюбі майном, оскількі Придбаний в период Спільного проживання Н.І М .. Однако свідок К., показала, что холодильник Належить їй, Придбаний в травні 2002 року на Особисті заощадження (аркуш справи 45). Дані Показання Свідка, Підтверджені квітанцією (аркуш справи 47), дозволяють віключіті холодильник зі списку спільно нажитого Н.І М. майна, оскількі Юридично значущих обставинних є визначення власника спірної РЕЧІ, а не дата ее придбання, як зазнача в рішенні. Таким чином, суд неправильно визначили обставинні, что ма ють значення для вирішенню справи, что відповідно до п.1 ч.1ст.362 ЦПК РФ служити підставою для Скасування решение суду »

Касаційна скарга может містіті прохання про Скасування решение суду Повністю або зміні его в части. У наведенні прікладі Закінчення касаційної Скарги может звучать так: «Прошу СУДОВОЇ Колегії в цівільніх справах для Н-ського обласного суду Изменить решение П-ського районного суду від 3 березня 2003 року, віключівші зі складу спільно нажитого майна, что підлягає розподілу, холодильник».

До касаційної Скарги додаються Письмові докази, но только в тому випадка, если сторона не могла уявіті дані докази до суду Першої інстанції. Про це слід згадаті в скарзі з посилання на агентство причину неможлівості дослідження доказів Раннє.

Касаційна скарга подається в тій же суд, Який вініс решение. Слід пам'ятати, что Кількість прімірніків Скарги та Доданий до неї документів винна ВІДПОВІДАТИ кількості осіб, Які беруть участь у делу. Віняток робиться лишь для квитанції сплата державного мита, что додається до Скарги в одінічному екземплярі.

Розмір державного мита, що підлягає сплаті при поданні Скарги, які не Залежить від характеру спору. Візначається ВІН як 50% від розміру мита при подачі позовної заяві немайнового характеру. На сьогоднішній день ця сума ставити 50 рублей.

Правильно склад скарга, яка містіть чіткі вказівки на Порушення закону, посилання на агентство конкретні докази, є запорукою успішного РОЗГЛЯДУ справи в суді касаційної інстанції.

касаційна

Що таке касаційна скарга ? Як правильно Скласти касаційну Скаргу до суду? Яку форму винна мати касаційна скарга? Як правильно подати касаційну Скаргу до суду? Як Скласти касаційну Скаргу самому?

касаційна

Адвокати АК «Ваше право і захист» в Московському Міському суді здійснюють захист и представництво громадян зі знижкою 50% на всі послуги. Прочитайте Корисні рекомендації по складання касаційніх Скарга до суду. Існуючі правила Цивільного судочинства на стадії касаційного оскарження ма ють свою спеціфіку.

Правильне складання и написання касаційної Скарги до суду це одна з головних спеціалізацій Колегії адвокатів «Ваше право і захист». Багаторічний позитивний досвід складання касаційніх Скарга нашими адвокатами и более 90% відміни РІШЕНЬ, на Основі правильно и грамотно Складення касаційніх Скарга поможет Вам дати необхідні рекомендації, зі складання та Подання Скарги до суду. У разі если вині скорістаєтеся нашими послуги зі складання Скарги, вірішіте самостійно відстояті свои права, скорістайтеся нашими рекомендаціямі по складання касаційної Скарги, Які вікладені нижчих.

Касаційна скарга подається для виправлення помилок допущених судом при розгляді и вірішенні ЦИВІЛЬНОЇ або крімінальної справи справи. Оскарження в касаційному порядку СУДОВИХ РІШЕНЬ и ухвала, что вступили в законну силу це, як правило, доступний способ Перевірки законності СУДОВИХ постанов. Подача касаційної Скарги з Дотримання встановлення порядку и в Установлені Терміни может буті причиною, як правило Розгляд ЦИВІЛЬНОЇ справи судом касаційної інстанції. Подати касаційну Скаргу на Які вступили в законну силу решение ма ють право сторони, треті особи, заявника, прокурор та інші особи, Які беруть участь у делу. Касаційному оскарження підлягають всі судові решение. Суд касаційної інстанції зобов'язаний перевіріті доводь касаційної Скарги, відповідно перевіріті правільність и законність РІШЕНЬ, як з правової, так и з фактічної сторони. Право на подачу касаційної Скарги вінікає у осіб, Які беруть участь у делу з моменту Прийняття решение судом в остаточній форме. Право на подачу касаційної Скарги Належить только особам, Які беруть участь у делу. Право подати касаційну скарга у ма ють и правонаступник сторон и третіх осіб. Судовий представник або адвокат має право подати касаційну Скаргу до суду на підставі довіреності, віданої представляет.

1. Касаційні скарга, Подання подаються безпосередно до суду касаційної інстанції.

2. Касаційні скарга, Подання подаються:

1) на апеляційні ухвала Верховного судів республік, Крайова, обласних судів, судів міст федерального значення, суду Автономної області, судів автономних округів; на апеляційні визначення районних судів; на Які вступили в законну силу судові накази, решение и ухвала районних судів и світовіх Суддів - відповідно до ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ суду РЕСПУБЛІКИ, Крайова, обласного суду, суду міста федерального значення, суду Автономної області, суду автономного округу;

2) на апеляційні визначення окружних (флотськіх) Військових судів; на Які вступили в законну силу решение і визначення гарнізонніх Військових судів - до ПРЕЗИДІЇ окружного (флотського) військового суду;

3) на постанови презідій Верховної судів республік, Крайова, обласних судів, судів міст федерального значення, суду Автономної області, судів автономних округів; на апеляційні ухвала Верховного судів республік, Крайова, обласних судів, судів міст федерального значення, суду Автономної області, судів автономних округів, а такоже на Які вступили в законну силу решение и ухвала районних судів, прійняті ними по першій інстанції, если зазначені решение і визначення були оскаржені до ПРЕЗИДІЇ відповідно верховного суду РЕСПУБЛІКИ, Крайова, обласного суду, суду міста федерального значення, суду Автономної області, суду автономного округу, - в Судову колегію у цівільніх справи Верховного суду Російської Федерации;

4) на постанови презідій окружних (флотськіх) Військових судів; на апеляційні визначення окружних (флотськіх) Військових судів, а такоже на Які вступили в законну силу решение і визначення гарнізонніх Військових судів, если зазначені судові постанови були оскаржені до ПРЕЗИДІЇ окружного (флотського) військового суду, - в Судову колегію у справах для Військовослужбовців Верховного Суду Російської Федерации.

Если касаційна скарга, подана особою, что НЕ ма ють права на їх подачу, суддя винос ухвалу про відмову в прійнятті касаційної Скарги, оскількі согласно з процесуальним законодавством право на Подання касаційної Скарги ма ють только Сторони та інші особи, Які беруть участь у делу.

Касаційна скарга может буті подана не только на решение суду в цілому, но и на его часть, например Резолютивну, например встановлення терміну и порядку Виконання решение сторонами. І з других вопросам. самостійнім предметом доассаціонной Скарги может буті и Мотивувальна частина решение, Незалежності чи вплінулі вікладені в рішенні Висновки про ті чи інші факти на вирішенню справи по суті. Що делу особини ма ють право подати касаційну Скаргу и на Додаткове решение суду Першої інстанції по Справжня цівільній делу. Касаційна скарга подана после Закінчення рядок оскарження залішається без РОЗГЛЯДУ и возвращается особі, яка подала Скарга. Встановлений срок на Подання касаційної Скарги НЕ может буті скороченню або продовження. Особам Які пропустили встановлений законом срок на Подання касаційної Скарги, з поважних причин, может буті відновленій. Касаційна скарга надійшла до суду после Відновлення терміну может буті Розглянуто Вже после РОЗГЛЯДУ справи по іншім касаційнімі Скарга. Суд касаційної інстанції зобов'язаний Прийняти таку Скаргу и Розглянуто ее по суті.

При розгляді касаційної Скарги, Подання з удья вівчає касаційну Скарга, Подання за матеріалами, прікладенім до Скарги, або за матеріалами витребуване справи. У разі Витребування справи суддя вправі вінесті ухвалу про прізупінення Виконання решение суду до Закінчення провадження в суді касаційної інстанції за наявності прохання про це в касаційніх скарзі, поданні чи ІНШОМУ клопотанні.

Клопотання про зупинення Виконання решение суду, підпісана Посилення кваліфікованої Електрон підпісом в порядку, встановленому законодавством Російської Федерации, может буті подано до суду за помощью Заповнення форми, розміщеної на Офіційному сайті суду в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет".

За результатами Вивчення касаційніх Скарги, Подання суддя винос ухвалу:

1) про відмову в передачі касаційніх Скарги, Подання для РОЗГЛЯДУ в судновому засіданні суду касаційної інстанції, если відсутні Підстави для перегляду СУДОВИХ постанов у касаційному порядку. При цьом Касаційні скарга, уявлення, а такоже копії оскаржуваних СУДОВИХ постанов залішаються в суді касаційної інстанції;

2) про передачу касаційніх Скарги, Подання зі делом для РОЗГЛЯДУ в судновому засіданні суду касаційної інстанції.

Голова Верховного Суду Російської Федерации, его заступник вправі ні з визначенням судді Верховного Суду Російської Федерации про відмову в передачі касаційніх Скарги, Подання для РОЗГЛЯДУ в судновому засіданні суду касаційної інстанції и вінесті ухвалу про его Скасування та передачі касаційніх Скарги, Подання зі делом для РОЗГЛЯДУ в судновому засіданні суду касаційної інстанції.

Касаційні скарга, Подання, подані до СУДОВОЇ Колегії в цівільніх справах для Верховного Суду Російської Федерации або в Судову колегію у справах для Військовослужбовців Верховного Суду Російської Федерации на судові постанови, зазначені в пунктах 3 і 4 части Другої статті 377 цього Кодексу, з делом в разі передачі їх для РОЗГЛЯДУ в судновому засіданні суду касаційної інстанції направляються відповідно до СУДОВОЇ Колегії в цівільніх справах для Верховного суду Російської Федерации або в Судову колегію у справах для в еннослужащіх Верховного суду росі ської Федерации

Процесуальне право чітко регламентує и срок і порядок подачі касаційніх Скарги, а такоже вимог что пред'являються до обов'язкової форми и змісту касаційної Скарги. Необходимо пам'ятати и не забуваті, что касаційна скарга, подаються через суд, Який прийнять решение.

За змістом касаційна скарга винна ВІДПОВІДАТИ процесуального законодавству.

А самє касаційна скарга, винна містіті:

найменування суду, в Який адресується касаційна скарга;

вказується особа, яка подає касаційну Скаргу его місце проживання;

вказівка ​​на решение суду, Пожалуйста оскаржується в касаційному порядку;

вимоги особи, яка подає касаційну Скарга, звернені до суду касаційної інстанції,

в скарзі має буті зазначилися такоже Підстави, за якіх особа считает решение суду неправильним;

в Додатках до касаційної Скарги вказується ПЕРЕЛІК, доказів.

Необходимо чітко пам'ятати, что ПОСИЛАННЯ особини, что подає касаційну Скарга, на Нові докази, Які НЕ були представлені в суд Першої інстанції, допускається только у разі зазначеним в касаційній скарзі, что НЕ Було возможности представіті в суд Першої інстанції ЦІ докази.

Касаційна скарга обов'язково підпісується особою, яка подає Скарга, або его представником, касаційне Подання - прокурором. До касаційної Скарги, поданої представником, повінні буті додані Довіреність або Інший документ, что засвідчують повноваження представника, если в делу немає таке повноваження.

До касаційної Скарги додається Квитанція про Сплату державного мита, если касаційна скарга при ее подачі підлягає оплаті.

Касаційні скарга, Подання та додані до них Письмові докази подаються до суду з копіямі, число якіх винне ВІДПОВІДАТИ числу осіб, что беруть участь у делу.

Можлива ситуация коли решение або вирок суду виявляв не закон, або Розгляд справ у попередньої СУДОВОЇ інстанції НЕ всегда Забезпечує виправлення СУДОВОЇ помилки. Все це свідчіть про ті, что перевірка на підставі поданих індивідуальних касаційніх Скарги, что вступили в законну силу в порядку Нагляду СУДОВИХ РІШЕНЬ и віроків є додаткова гарантією захисту прав и охоронюваних законом інтересів громадян и ОРГАНІЗАЦІЙ. Кроме цього завдання суду Наглядової інстанції при Перевірки доводів касаційної Скарги відводіться важліва роль при однаково застосуванні закону и формуванні СУДОВОЇ практики.

Подана зацікавленою особою касаційна скарга Ще не Тягном автоматичного переходу справи в касаційну інстанцію, має буті порушене провадження за касаційною Скарга. Загальні вимоги до касаційної Скарги, повінні буті вказані: Кому адресована касаційна скарга, ПОСИЛАННЯ в касаційній скарзі на вирок, який постановив, визначення або решение, особа яка подає касаційну Скаргу до суду, та патенти, вказаті в касаційній скарзі на неправільність, вироку, решение, ухвала або постанови суду попередніх СУДОВИХ інстанцій. Так само касаційна скарга винна містіті прохання до суду касаційної інстанції.

Особливості складання Скарги в касаційному порядку знаходится своє відображення як правило в великому обсязі змісту самой касаційної Скарги.

Ми як правило, не Рекомендуємо Вам самим займатіся складання касаційної Скарги, а доручіті ее складання суднового юриста з досвідом роботи - нашого адвоката.

Адвокат перед складання касаційної Скарги, винен вівчіті весь ОБСЯГИ документів відносяться до справи, вівчіті всі решение, вирок и Апеляційне визначення, листи відмові за Скарга. Як правило касаційна скарга набагато ширше, грунтовні апеляційної Скарги. У касаційній скарзі по крімінальній делу необходимо викластись Повністю Резолютивну часть вироку, а такоже суть справи.

Касаційна скарга по цівільній делу Перш за все винна містіті предмет и Підстави позовних вимог, заперечення відповідачів та Резолютивну часть решение або ухвала суду, а такоже ухвала и постанови всех СУДОВИХ інстанцій делу.

Для того, щоб похітнуті непорушність вироку, суднового решение, что вступили в законну силу, скасуваті їх, та патенти,, что б касаційної скарга містіла вагомі аргументи, грунтовний, якісний, грамотний аналіз обставинних справи та правових норм.

Можна Сказати, что вимоги до касаційної Скарги значний вищє, чем до Скарги в других інстанціях, а отже робота адвоката в Цій стадії процесса требует високого професіоналізму.

Складаючі касаційну Скаргу адвокат піддає критики не только вирок, решение суду но и відповідні судові документи и акти Вищих судів. Мотивувальна частина касаційної Скарги схожа з вмістом других Скарга. Альо Резолютивна частина касаційної Скарги винна містіті прохання до суду про долю не только вироку и решение, но и СУДОВИХ АКТІВ апеляційної, касаційної и Наступний інстанцій делу. Чи правильна и грамотна касаційна скарга це як правило 90% успіху в розгляді цівільніх и крімінальніх справ, як правило Тягном до Скасування вироку або решение, або їх Зміни.

Особа, яка подала касаційну Скарга, має право відмовітіся від неї в пісьмовій форме в суді касаційної інстанції до Прийняття ним відповідного судового решение.

Як и в суде Першої інстанції в касації можлива відмова позивача від покличу або мирова угода сторон, вчінені после Прийняття касаційної Скарги. Смороду, повінні буті віражені в п

Верховний Суд Російської Федерации винен Розглянуто Пожалуйста надійшло за касаційнімі Скарги, подані впоратися не пізніше чем в течение двух місяців з дня его надходження.

Касаційні Скарги а, уявлення делу про захист виборчих прав и права на участь у референдумі громадян Російської Федерации, Які надійшлі на Розгляд до суду касаційної інстанції в период віборчої кампании, кампании референдуму до дня Голосування, розглядаються судом в течение п'яти днів з дня їх надходження.

Касаційні скарга, Подання на решение делу про реєстрацію кандидата розглядаються судом НЕ пізніше дня, что передує дню Голосування.

Федеральний закон могут буті Встановлені Скорочені строки РОЗГЛЯДУ касаційніх Скарги, подані з окремим категоріям справ в суді касаційної інстанції.

Що стосується провадження за касаційною Скарга в суді касаційної інстанції ця такоже невід'ємна стадія Цивільного процесса. Діяльність суду и других учасников процесса побудовали на загально принципах Цивільного процесуального права, что діють в суді Першої інстанції. Разом з тім касаційне провадження за касаційною Скарги, має свои спеціфічні Особливості, предмет и Зміст процесса, что відрізняє его від других стадій Цивільного процесса, Які необходимо знаті особі подає касаційну Скарга, відповідно особі зацікавленій у скасуванні решение або ж на оборот особі яка подала заперечення на касаційну Скарга, зацікавленому, что б решение встояло.

Спеціфіка касаційного РОЗГЛЯДУ за касаційною Скарги, воно як правило швидше, а такоже не в повній мірі дотрімуються принципи безпосередності и усності, так як касаційній суд як правило Аналізує Письмові матеріали справи, протоколи суднового Засідання, причому явка осіб беруть участь у делу НЕ обов'язкова .

Касаційна скарга розглядається у відкрітому судновому засіданні. У суді касаційної інстанції, за вінятком Верховного Суду Російської Федерации, Касаційні скарга, уявлення розглядаються в срок, что НЕ перевіщує одного місяця, если впоратися не булу вітребувана, и в срок, что НЕ перевіщує двох місяців, если справа булу вітребувана, що не рахуючі годині з дня Витребування справи до дня ее надходження до суду касаційної інстанції. У Верховному суді Російської Федерации Касаційні скарга, уявлення розглядаються в срок, что НЕ перевіщує двох місяців, если впоратися не булу вітребувана, и в срок, что НЕ перевіщує трьох місяців, если справа булу вітребувана, що не рахуючі годині з дня Витребування справи до дня его надходження в Верховний Суд Російської Федерации. Голова Верховного Суду Російської Федерации, его заступник у разі Витребування справи з урахуванням его складності могут продовжіті срок РОЗГЛЯДУ касаційніх Скарги, Подання, но НЕ более чем на два місяці.

Касаційні скарга, Подання на Які вступили в законну силу Судовий наказ и решение суду делу, Розглянуто в порядку спрощений виробництва, розглядаються судом касаційної інстанції за правилами, встановленим цією главою, без виклику осіб, Які беруть участь у делу. Суд касаційної інстанції надсілає особам, Які беруть участь у делу, копії ухвала про передачу касаційніх Скарги, Подання зі делом для РОЗГЛЯДУ в судновому засіданні суду касаційної інстанції и копії касаційніх Скарги, Подання. Особи, Які беруть участь у делу, їх представник, інші особини, Які подали Касаційні Скарги, Подання, если їх права и законні Інтереси безпосередно зачіпаються оскаржуваних Судовою ухвалою, має право направіті до суду касаційної інстанції пояснення по делу до дня РОЗГЛЯДУ касаційніх Скарги, Подання зі делом в судновому засіданні суду касаційної інстанції. Час РОЗГЛЯДУ касаційніх Скарги, Подання зі делом в судновому засіданні суду касаційної інстанції прізначається з урахуванням того, щоб особи, Які беруть участь у делу, малі можлівість направіті пояснення по делу. З урахуванням характеру та складності разрешаемого питання, а такоже доводів касаційніх Скарги, Подання та заперечень относительно них суд может віклікаті осіб, Які беруть участь у делу, в суднових Засідання. Суддя-доповідач Викладає обставинних справи, Зміст СУДОВИХ постанов, прийнятя делу, доводь касаційніх Скарги, Подання, Які послужили підставамі для передачі касаційніх Скарги, Подання зі делом для РОЗГЛЯДУ в судновому засіданні суду касаційної інстанції, а такоже Зміст надійшлі письмовий пояснень делу.

Складання заперечень на касаційну Скаргу НЕ менше відповідально и важліво, ніжілі написання самой касаційної Скарги. Наші адвокати як правило показують в заперечення на касаційну Скаргу відмінне знання обставинних справи, чинного законодавства та логічного и послідовного їх викладу. У цьом важлівій досвід написання касаційніх Скарга до суду.

Підставамі для Скасування або Зміни СУДОВИХ постанов у касаційному порядку є істотні Порушення норм матеріального права або норм процесуального права, Які вплінулі на результат справи и без Усунення якіх неможліві Відновлення і захист порушених прав, свобод І Закону інтересів, а такоже захист охоронюваних законом публічніх інтересів.

Хто хоча б раз брав участь в судах касаційної інстанції, тієї напевно знає и розуміє, что від грамотного и правильного складання касаційної Скарги як правило Залежить 90% відміни решение. І в цьом пітанні краще довірітіся професіоналам.

Приходьте до нас на консультацію або телефонуйте за тел: 8-495- 989-24-20

касаційна

Касаційна скарга возвращается, если:

1) ее НЕ підпісано або підпісано особою, яка НЕ ​​має права ее підпісуваті, або особою, посадова становище якої не вказано;

2) скарга спрямована минаючи арбітражний суд, Який прийнять решение;

3) до неї не додали доказів надсілання ее Копій особам, Які беруть участь у делу;

4) до касаційної Скарги не додали документів, что підтверджують Сплату державного мита у встановленому порядку и размере, а у випадка, коли федеральним законом передбача можлівість відстрочкі, розстрочкі сплата державного мита або Зменшення ее розміру, відсутня клопотання про це або клопотання відхилено;

5) вона подана после Закінчення встановлення терміну и не містіть клопотання про поновлених пропущеного строку;

6) вона НЕ містіть вказівки на ті, в чому Полягає Порушення або неправильне! Застосування норм матеріального права або норм процесуального права;

7) до направлення особам, Які беруть участь у делу, ухвала про Прийняття касаційної Скарги до провадження від особи, яка подала Скарга, надійшла заява о.ее повернення.

После Усунення недоліків можна знову звернути з касаційною Скарги, но в межах терміну для Подання касаційної Скарги, встановлений ст. 164 АПК РФ.

Про Прийняття касаційної Скарги до провадження суддя винос ухвалу. Закріплення обов'язку за суддю направіті ухвалу про Прийняття касаційної Скарги до провадження всім бере участь у делу означає, по суті, ПОВІДОМЛЕННЯ їх про годину и місце роз-

перегляду касаційної Скарги, оскількі у візначенні всі ЦІ све дення повінні містітіся. '

Арбітражний суд касаційної інстанції має право за клопотанням осіб, Які беруть участь у делу, прізупініті Виконання решение, постанови, прийнятя у першій та апеляційній інстанціях. Прізупінення Виконання НЕ может мати місце относительно РІШЕНЬ <постановлений), подлежащих немедленному исполнению. Срок, на который можно приостановить исполнение, в АПК РФ не зафиксирован. Можно предположить, что приостановление исполнения возможно до окончаний кассационного производства.

Порядок РОЗГЛЯДУ справи в касаційній інстанції в основному тієї ж, что и для РОЗГЛЯДУ справи по суті арбітражнім судом Першої інстанції. Альо є ряд віключень. До числа правил, властіві! только арбітражному суду Першої інстанції и не застосовуються в касаційному провадженні, можна, например, Віднести: Терміни Розгляд справи (ст. 114 АПК РФ); дослідження в судновому засіданні доказів (ст. 117 АПК РФ). Особлівість касаційного РОЗГЛЯДУ Полягає в незастосування в арбітражнім судом Першої інстанції правил относительно терміну РОЗГЛЯДУ касаційної Скарги (ст. 173 АПК РФ), про Межі РОЗГЛЯДУ справи в касаційній інстанції (ст. 174 АПК РФ), про повноваження касаційної інстанції и Підстави до Скасування и Зміни решение або постанови (ст. 175, 176 АПК РФ).

Особа, яка подала касаційну Скарга, має право відмовітіся від неї до вінесення постанови. Відмова від касаційної Скарги может буті заяв як до РОЗГЛЯДУ справи в касаційній інстанції, так и в самому судновому засіданні, но при цьом всегда розглядається Колегіальним складом Суддів. Визначення касаційної інстанції про припиненням провадження оскарження НЕ підлягає и Негайно вступає в законну силу (ст. 179 АПК РФ).

Касаційна скарга на решение арбітражного суду и Постанову апеляційної інстанції розглядається в місячний срок. Обчислення рядок почінається з дня надходження справи зі Скарга до касаційної інстанції и закінчується днем ​​вінесення федеральний арбітражнім судом округу постанови. Термін РОЗГЛЯДУ касаційної Скарги є граничним и не может буті продовження ні в якіх вінятковіх випадки.

При розгляді справи в касаційній інстанції арбітражний cyд перевіряє правільність! Застосування норм матеріального права и норм процесуального права арбітражнім судом Першої та апеляційної інстанцій,

АПК РФ не говорити про можлівість Подання в касаційну інстанцію Додатковий матеріалів для визначення законності решение (постанови). Тому перевірка здійснюється на Основі тог матеріалу, Яким МАВ арбітражний суд Першої або апеляцією ної інстанції. Разом з тим відповідно до ст. 167 АПК РФ на касаційну Скаргу особа, яка бере участь у делу, может дати відгук, Який стан предметом РОЗГЛЯДУ касаційної інстанції.

Федеральний арбітражний суд округу, розглянувші дело, має право:

1) Залишити решение Першої інстанції або Постанову апеляційної інстанції без Зміни, а Скаргу без удовольствие;

2) скасуваті решение Першої інстанції або Постанову апеляційної інстанції Повністю або частково и Прийняти нове решение;

3) скасуваті решение Першої інстанції и Постанову апеляційної інстанції и Передат дело на новий Розгляд в інстанцію арбітражного суду, решение або постанова якої скасовано, если прийнятя решение або Постанову недостатньо обгрунтовано;

4) Изменить решение Першої інстанції або Постанову апеляційної інстанції;

5) скасуваті решение Першої інстанції або Постанову апеляційної інстанції Повністю або частково и пріпініті провадження у делу або Залишити иск без РОЗГЛЯДУ Повністю або в части;

6) Залишити в сілі Одне Із Ранее прийнятя РІШЕНЬ або постанов.

АПК РФ не візначає, Відмінності между зміною и новим рішенням. З Огляду на практику судів Загальної юрісдікції, під новим можна розуміті решение, протилежних за змістом решение арбітражного суду, Який дозволив Суперечка. Нове решение винос, коли змінюється Основний Висновок арбітражного суду про права та обов'язки сторон, тобто первісне решение про відмову в позові має буті замінено рішенням про его задоволенні, и навпаки, коли допущені делу Порушення так відбіліся на остаточні Висновки суду в резолютівній части решение, что прізвелі до необхідності вінесення решение, протилежних початкових.

У випадка вінесення касаційною інстанцією нового решение їй належати такоже права візначаті порядок его Виконання, надаваті відстрочку або розстрочку Виконання, роз'яснювати решение, оскількі Вчинення таких Дій входити в компетенцію арбітражного суду при вірішенні СПОРІВ.

Рішення вважається зміненім, коли касаційною інстанцією змінюється розмір прісудженіх за рішенням сум, додатково стягується мито (если ее розмір БУВ неправильно Обчислення) або вносяться Які-небудь інші Зміни в резолютивній часть решение, а не винос протилежних за змістом решение.

Підстави до Скасування або Зміни

решение або постанови арбітражного суду

судом касаційної інстанції?

Підставамі зміну чи Скасування решение або постанови арбітражного суду є Порушення або неправильне! Застосування норм матеріального права або норм процесуального прав (ст. 176 АПК РФ).

Порушення або неправильне! Застосування норм процесуального права веде до Зміни чи Скасування решение або постанови, если це Порушення прізвело або могло прізвесті до Прийняття неправильного решение.

Порушення норм процесуального права є підставою до Скасування решение або постанови, если:

1) дело Розглянуто арбітражнім судом у незаконному складі;

2) дело Розглянуто арбітражнім судом за відсутності будь-якіх беруть участь у делу, що не повідомленіх належно чином про час и місце Засідання;

3) при розгляді справи були порушені правила про мову;

4) у рішенні або постанові відсутнє посилання на агентство закон Інший нормативний правовий акт, Яким керувався арбітражний суд при прійнятті решение або постанови;

5) арбітражний суд прийнять решение або Постанову про права обов'язки осіб, Які НЕ були залучені до участі в делу;

6) решение або вирішили не підпісано будь-ким Із Суддів або підпісано НЕ тимі суддю, Які зазначені в рішенні або постанові;

7) решение Прийнято НЕ тимі суддю, Які входили до складу суду Розглядає дело;

8) делу відсутній протокол судового Засідання або ВІН НЕ підпісаній суддю, Головуючого у судновому засіданні.

Незважаючі на велосипеді значення, Пожалуйста ма ють правила процесса для Виконання завдання, що стоять перед правосуддям, чи не всяке процесуальне Порушення Тягном за собою Скасування судового решение (постанови). АПК РФ не допускає Скасування правильного по суті решение з одних лишь формальних міркувань. Рішення скасовується або змінюється, если допущених делу Порушення так пов'язано з вінесенім судів актом, что вплінуло чи могло вплінуті на его правільність.

Процесуальне Порушення винне віклікаті Скасування решение (постанови) НЕ только тоді, коли воно прямо и безпосередно свідчіть про помілковість Висновки арбітражного суду делу, а й если воно ставити під сумнів правільність вирішенню справи. Несуттєві процесуальні Порушення, Які не могли вплінуті на кінцеві Висновки арбітражного суду делу, що не тягти Скасування решение (постанови). У ціх випадка касаційна інстанція, що не змінюючі и н<

скасовуючи Судовий акт, может вказаті в касаційній постанові на допущені Порушення.

АПК РФ не перераховує види порушеннях або неправильного! Застосування норм матеріального права. Будь-якої спеціфікі Стосовно арбітражного процесса тут немає. Так само як и в цивільному судочінстві, Порушення або неправильне! Застосування норм матеріального права может проявітіся в застосуванні неналежного закону, незастосування закону, что підлягає ЗАСТОСУВАННЯ, або в неправильному тлумаченні закону.

Свої Висновки касаційна інстанція Викладає у форме постанови, в тому чіслі и тоді, коли змінюється решение арбітражного суду Першої інстанції, або винос нове решение, або змінюється Мотивувальна частина Повністю або в части. АПК РФ розкріває Зміст касаційного постанови, докладно перераховуючі дані, Які повінні буті в ньом зазначені. Як процесуальний документ, касаційна постанова складається з вступної, опісової, мотівувальної та резолютівної частин.

У постанові повінні буті зазначені:

1) найменування арбітражного суду, Який прийнять постановив, номер справи и дата Прийняття постанови, склад суду, Який прийнять постановив, прізвіща прісутніх в засіданні на осіб Із зазначеним їх повноважень;

2) найменування особи, яка подала касаційну Скарга, та осіб, Які беруть участь у делу;

3) найменування арбітражного суду, Який розглянув дело у першій та апеляційній інстанціях, номер справи, дата Прийняття решение, постанови, прізвіща Суддів, їх позабирали

4) короткий виклад суті прийнятя РІШЕНЬ, постанови;

5) Підстави, за Якими поставлено питання про перевірку законності решение, постанови;

6) доводь, вікладені у відгуку на касаційну Скаргу;

7) Пояснення осіб, Які були Присутні в засіданні;

8) мотиви, за Якими арбітражний суд не застосовує закони та інші Нормативні правові акти, на Які посіла особини, что беруть участь у делу, а такоже закони та інші Нормативні правові акти, Якими керувався суд при прійнятті постанови;

9) при скасуванні або зміні решение Першої інстанції, постанови апеляційної інстанції - мотиви, за Якими суд касаційної інстанції НЕ погодівся з висновка суду Першої або апеляційної інстанції;

10) Висновки за результатами РОЗГЛЯДУ касаційної Скарги;

11) Дії, Які повінні буті віконані особами, Які беруть участь у делу, и арбітражнім судом, если справа передається на новий Розгляд.

У постанові вказується про Розподіл между особами, Які беруть участь у делу, судів витрат.

Вказівки арбітражного суду, Який Розглядає дело в касаційній інстанції, вікладені в постанові, обов'язкові для суду знову Розглядає дело. При порушенні ціх Вказівок вірішенні может буті скасовано при его новой Перевірки Апеляційною чи касаційною інстанцією, но підставою Скасування є, по суті справи, не сам факт Порушення Вказівок касаційної інстанції, а наявність в рішенні (постанові) вад, про Які йшлось в вказівки 'і Які залишились НЕ Усунення.

Касаційна інстанція НЕ может давати вказівки, что прірікають питання доведеності обставинних справи, достовірності докази, а такоже НЕ має права вірішуваті наперед питання про ті, яка норма матеріального права винна буті застосована при новому розгляді справи и Пожалуйста решение має буті при цьом Вінес.

Відповідно до ст. 179 АПК РФ визначення арбітражного суду могут буті оскаржені в касаційному порядку лишь у випадка, прямо! зазначеним в АПК РФ. Кодекс не містіть правил про ті, что касаційна перевірка может мати місце лишь после Звернення зацікавленіх осіб до апеляційної інстанції.

Касаційна скарга может буті подана.на следующие визначення арбітражного суду:

- про відмову в задоволенні клопотання про забезпечення доказів (ст.71АПКРФ);

- про забезпечення покличу або відмову в забезпеченні покличу (ст. 75 АПК РФ)!

- про Скасування забезпечення покличу (ст. 79 АПК РФ);

- про зупинення провадження у делу (ст. 84 АПК РФ);

- про відмову в прійнятті позовної заяви (ст. 85 АПК РФ);

- про припиненням провадження у делу (ст. 86 АПК РФ);

- про залишенню покличу без РОЗГЛЯДУ (ст. 88 АПК РФ);

- про відмову у відновленні пропущеного процесуального сроі (ст. 99 АПК РФ);

- про накладення штрафу (ст. 101 АПК РФ);

- про відмову в прійнятті позовної заяви (ст. 107 АПК РФ);

- про повернення позовної заяви (ст. 108 АПК РФ);

- про відмову в прійнятті Додатковий решение (ст. 138 АПК РФ);

- про роз'ясненні решение про виправлення описок, помилок Арифметичний помилок (ст. 139 АПК РФ);

- про повернення заяви про переглядання за нововиявленими обставинні (ст. 193 АПК РФ);

- про відмову в задоволенні заяв про переглядання за нововиявленими обставинні (ст. 196 АПК РФ);

- про поновлених пропущеного рядок для пред'явлення виконавчого листа до Виконання (ст. 203 АПК РФ);

- про відстрочку або розстрочку Виконання судового акта, зміні способу и порядку его Виконання або про відмову в задоволенні заяви (ст. 205 АПК РФ);

- про повернення апеляційної Скарги (ст. 151 АПК РФ);

- про повернення касаційної Скарги (ст. 168 АПК РФ);

- ОКРЕМІ ухвала (ст. 141 АПК РФ).

Терміни та порядок РОЗГЛЯДУ касаційної Скарги ті ж, что и при касаційному оскарженні РІШЕНЬ и постанов арбітражного суду.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

22 − 18 =