Каспій банк депозити

Содержание

Geum.ru - дипломні роботи, курсові роботи, реферати на замовлення

Інші дипломи по предмету Банківська справа

?сов з других джерел и підтримка збалансованості з активами за термінамі, ОБСЯГИ та процентними ставками має здійснюватіся за такими напрямами:

) Залучення Нових КЛІЄНТІВ. Що можливо, в тому чіслі и за рахунок Розширення Переліку вкладів и складання діференційованіх умів по ним. Передбачається такоже Введення всілякіх заохочення Клієнтам за Вірність банку и пільги при обслуговуванні.

Можна пріпустіті, что для КЛІЄНТІВ будут цікаві и Вигідні Такі Цільові и Умовні вклади, виплата якіх буде приурочена до ПЕРІОДУ Відпусток, днях народження або іншім значущих подіям. Їх Терміни будут Коротше традіційніх, а Відсоток вищє.

) Забезпечення стабільності своєї ресурсної бази, включаючі як Виявлення и Залучення більш стабільніх ресурсов, так и Утримання наявної клієнтської бази. Для чого необходимо:

-візначіті, Які Клієнти найбільш Вигідні з точки зору использование їх ресурсов, тобто вміті візначаті КЛІЄНТІВ, Які забезпечують більшу стабільність депозітної бази и більш високий Залишок на своєму Рахунку;

-вести постійну роботу з визначення оптимального ПЕРІОДУ та обсягів зберігання коштів;

-плануваті роботу по залучених КЛІЄНТІВ, тобто знаті, скільки КЛІЄНТІВ необходимо мати або залучіті для забезпечення заданого ОБСЯГИ депозітної бази та ее складових;

-Забезпечити ефективність кожної операции, пов'язаної з обслуговування клієнта, тобто слід розраховуваті собівартість послуг, что Надаються и візначаті їх рентабельність в розрізі кожного клієнта, что дасть можлівість проведення гнучкої індівідуальної цінової політики.

) Формування системи захисту банку від ризики дострокового вилучення вкладу. В рамках даного напрямку та патенти відзначіті тієї факт, что З метою підвищення ефектівності управління ризико ліквідності банку вінікає необходимость Вжиття ЗАХОДІВ относительно мінімізації негативного впліву непередбаченого вилучення населенням строкових вкладів на фінансовий стан банку. Тільки в разі захисту від дострокового вилучення банк ПОВНЕ мірою зможу використовуват депозити населення для Розширення середньо- и довгострокового кредитування.

Спіcoк іcпoльзoвaнніx іcтoчнікoв

 1. Бaнкoвcкoе делo / Пoд ред. прoф. Г.С. Сейткacімoвa. - aлмaті: Кaржі-кaрaжaт, 2003. - c. 576
 2. Бaнкoвcкoе делo / Пoд ред. О.І. Лaврушінa. - Мocквa, 2004. - c. 511
 3. Бaнкoвcкoе делo. Підручник / Пoд ред. Г.Г. Кoрoбoвoй. - Мocквa: Юріcт ', 2002. - с. 415
 4. Бaнкoвcкoе делo. Підручник / пoд ред. Кoлеcнікoвa В.І. - Мocквa: Фінaнcі и cтaтіcтікa, 2004. - c. 564
 5. Бaтрaкoв Л. Г. Анaліз прoцентнoй пoлітікі кoммерчеcкoгo бaнкa. - Мocквa: Лoгoc, 2002. - с. 150.
 6. Бaнкoвcкoе делo // Пoд ред. Белoглaзoвoй Г.Н., Крoлівецкoй Л.П. -5-е вид., Перерaб. и дoп. - Мocквa: Фінaнcі и cтaтіcтікa, 2003. - 592 c.
 7. Рaйзберг Б.А., Лoзoвcкій Л.Ш., Стaрoдубцевa Є.Б. Сучасні екoнoмічеcкій cлoвaрь. - 4-е изд., Перерaб. и дoп. - Мocквa: інфра, 2005.-
 8. Бaлaбaнoв І.Т. Бaнкі и бaнкoвcкoе делo - Сaнкт-Петербург: Пітер, 2001. - c. 304
 9. Зaкoн РК Про Нaціoнaльнoм бaнке РК oт 30.03.95, № 2155
 10. Зaкoн РК Про бaнкax и бaнкoвcкoй деятельнocті в Республики Кaзaxcтaн oт 31.08.95, №2444
 11. Бaнкі и бaнкoвcкіе oперaціі: Підручник для вузoв / пoд ред. Жукoвa Е.Ф. - Мocквa: бaнкі и біржі, 2005. - c. 423
 12. Денежнoе oбрaщеніе и бaнкі / Пoд ред. белoглaзoвoй Г.Н., Тoлoкoнцевoй Г. В. - Мocквa: Фінaнcі и cтaтіcтікa, 2000р., 272 c.
 13. Емельянoв A.M., Мaцкуляк І.Д., Пенькoв Б.Є. Фінaнcі, нaлoгі і кредит // Мocквa:, РaГc, 2001. ..
 14. Жaркoвcкaя Е.П., оренду І.О. Бaнкoвcкoе делo. - Мocквa: Омегa-Л, 2002. -400 c.
 15. Жукoв Е.Ф. Бaнкі и бaнкoвcкіе oперaціі // Мocквa:, Изд. ЮНИТИ, 2000. ..
 16. Оcнoві бaнкoвcкoй деятельнocті / Пoд ред. Тaгірбекoвa К. Р. -Мocквa: Іздaтельcкій дoм інфра; Веcь Світ, 2001. - 720 c.
 17. Пещaнcкaя Н.В. Оргaнізaція деятельнocті кoммерчеcкoгo бaнкa. -Мocквa: Інфрa-М, 2001. - 320 c.
 18. Лaврушін o.І. Гроші, кредит, бaнкі // Мocквa, Изд. Фінaнcі и cтaтіcтікa, 2000. ..
 1. Офіційне caйт kaspi bank: www.bc.kz
 2. бaтрaкoв Л.Г. Екoнoмічеcкій аналізи деятельнocті кoммерчеcкoгo бaнкa. - Мocквa: Лoгoc, 1999. - 344 c.
 3. Бернcтaйн Л.А. Анaліз фінaнcoвoй oтчетнocті. - Мocквa: Фінaнcі и cтaтіcтікa, 2002. - 624 c.
 4. Жaнбoлaтoвa А.Ш. Цілі Залучення бaнкoвcкіx реcурcoв: cтруктурa и xрaктеріcтікa // журнaл бaнкі Кaзaxcтaнa. - № 1. - 2010-c.26-29
 5. Едрoнoвa В.Н. Шляхи coвершенcтвoвaнія депoзітнoй пoлітікі // Фінaнcі і кредит. - 2010. - № 4. - c. 2 - 8

2бКуaнoвa Г. Теoретічеcкіе ocнoві рaзвитие депoзітнoгo рінкa // Еврaзійcкoе cooбщеcтвo. - № 2 - 20011. - c. 2

Тoктaбaевa A.M. Перcпектіві и шляхи рaзвитие депoзітнoгo рінкa РК. // Веcтнік Пaу. - № 4. - 2010. - c. 26-30

28 Зaкoн РК Про oбязaтельнoм гaрaнтірoвaніі депoзітoв, рaзмещенніx в бaнкax втoрoгo уровня РК (c змінамі та дoпoлненіямі oт 12.02.2009 р)

29 Кoнцепція Агентcтвa Республики Кaзaxcтaн пo регулірoвaнію и нaдзoру фінaнcoвoгo рінкa и фінaнcoвіx oргaнізaціі рaзвитие фінaнcoвoгo cектoрa РК нa 2010-2012 гoді // Фінaнcі і кредит. - 2009. - №12.

30 Аліпбaев Д. Адaптaція методики cрaвнітельнoй еффектівнocті бaнкoвcкіx вклaдoв и кредітoв в нaціoнaльнoй и інocтрaннoй вaлютax // журнaл aльПaрі. - № 3-4. - 2010. - c. 160-163

буxгaлтерcкій бaлaнc ao Kaspi Bank за 2011 гoдa

(Тисяча гривень) 2011 годАКТІВІДенежніе кошти и їх актіві52 743 727Обязательніе резерві4 561 285Фінансовіе активи, что відображаються за справедливою вартістю через прибуток або убіткі617 726Средства в банках883 225Ссуді, надані кліентам267 240 479Інвестіціі, наявні в наявності для продажі6 875 324Інвестіціі, утрімувані до погашенія4 625 238Основніе кошти и Нематеріальні актіві14 469 140Дебіторі по страхованію37 616Прочіе актіві1 143 7

Мій кредит - особистий кабінет для контролю и оплати кредиту. Kaspi.kz - Магазин, Платежі, Мій Банк,

Мій кредит - особистий кабінет для контролю и оплати кредиту. Kaspi.kz - Магазин, Платежі, Мій Банк, Переклади, Red. Книга пам'яті: «ТОВ« Мій Банк »» | Банкі.ру Мій досвід в ЗАТ зв'язковий логістика. Компанія зв'язковий. Робота. Мій банк - i.ipotekabank.com ПСКБ Програма «Мій бонус» :: Карті :: фізичним особам :: ВТБ. Мій Банк - МТБанк https://business.psbank.ru/

Як працює програма «Мій бонус» Підключіть кредитну карту ВТБ Банк Москви к. Справжнім даю свою згоду на Обробка ТОВ «ХКФ Банк», будь-Якім допускаються законом. Купівля в кредит, Оплата послуг, Kaspi Bank, Переклади и конвертація, Виписка по картах. З'ясувати дати та суму платежу, Сплатити з карти через інтернет, перевіріті зарахування і. Банкі.ру - сайт про вклади и банках. Унікальна база даних по вкладах з пошукової. Наш Банк - це сучасний вісокотехнологічній банк, Який поєднає в Собі Нові. Інтернет-банк безкоштовно. Чи не нужно платіті ні за Підключення, ні за обслуговування. © 2008-2017 Ipotekabank Software Ltd. All rights reserved Мій досвід роботи в ЗАТ зв'язковий Логістика. Компанія зв'язковий, робота, зарплата й й.

Депозити - ru.kkb.kz Депозити та вклади в банках України - Кращі Депозитні. Депозити банків

Депозити - ru.kkb.kz Депозити та вклади в банках України - Кращі Депозитні. Депозити банків України, відсотки на ставки в гривні Kaspi Депозит: Гід по продукту. Отримав ВІДПОВІДІ на інші. Вклади и депозити - Виберіть свои умови, ставки, відсотки. Депозити - morskoybank.com Депозити Україна - вібрато Кращі вклади в банках Депозит (Deposit) - це - economic-definition.com депозит - Вікісловнік - ru.wiktionary.org Що таке депозит в банку?

Депозит (Deposit) - це сума грошей або цінності, Які, в залежності від цільового. З новою (зміненої) редакцією Договору и Заяви, затвердженої правлінням АТ. Рейтинг депозітів для підбору самого вігідного вкладу в банках України. Тут найповнішу відповідь на питання що таке депозит? Рейтинги вігідніх депозітів в банках України. Порівняння кращих умів Банківських. Порівняння відсотків за вкладами в банках России. Пошук Банківських вкладів в рублях і. ВІДПОВІДІ на Популярні питання про продукт Kaspi Депозит - дізнайтеся, що таке "Kaspi Депозит. Ставки по депозитах в банках України. Відсотки на короткострокові та Довгострокові. Де-по-зит. Іменник чоловічого роду, 2-е відмінювання (відмінювання. Мінімальна сума вкладу : 1000 грн, 100 usd, 100 eur 1000 rub; Щомісячна капіталізація відсотків;

Kaspi Bank почав прийом заяв на Отримання компенсацій по депозитах фізичних осіб

Каспій банк депозити

З моменту девальвації, Kaspi Bank (дале - Банк) працював разом з нашими колегами з других банків и Національнім Банком над механізмом виплати компенсації курсової різниці відповідно до доручення Глави Держави. Про це з посилання на агентство прес - службу Банку сообщает Etoday.kz.

Ми постаралися сделать цею Механізм якомога простішім для наших КЛІЄНТІВ.

Національнім Банком учет Механізм виплати компенсації курсової різниці.

Ми постаралися відповісті на 10 важлівіх вопросам, Які могут буті у наших КЛІЄНТІВ.

1. Що мені нужно сделать для участия у віплаті?

Підійті в будь-яке відділення Kaspi Bank з 15 вересня 2015 року, и Оформити Спеціальний депозит.

2. Хто має право на виплату курсової різниці?

Для Отримання курсової різниці, у вас повинен БУВ буті депозит в тенге на суму не более 1 миллиона тенге на кінець операційного днів 18 серпня 2015 року.

3. Що робити, если я зняв гроші зі свого депозиту после 18 серпня 2015 року?

Даже если ви зняла депозит после 18 серпня, ви можете Відкрити Спеціальний Депозит на Цю ж суму и брати участь в отріманні компенсації.

Найголовніша Умова - у вас повинен БУВ буті депозит в тенге на суму не более 1 млн тенге на кінець операційного днів 18 серпня 2015 року.

4. У мене кілька депозітів. Чи можу я брати участь в отріманні компенсації?

Ви можете отріматі компенсацію, по кожному депозиту за Яким сума Залишки, на 18 серпня 2015 роки НЕ перевіщувала 1 миллиона тенге.

Спеціальний депозит буде оформлятіся за шкірних попередня депозиту окремо. Компенсація курсової різниці буде такоже віплачуватіся по кожному депозиту окремо.

5. Протяг которого часу можна Відкрити Спеціальний депозит?

Відповідно до постанови національного банку, Спеціальний депозит повинен буті Відкритий до 1 жовтня 2015 включно.

6. На якові суму буде Відкритий депозит?

Спеціальний депозит может буті Відкритий на будь-яку суму, що не более суми яка у вас булу на кінець днів 18 серпня 2015 року. У компенсації курсової різниці может брати участь при сумі депозиту в тенге НЕ более 1 миллиона тенге на кінець операційного днів 18 серпня 2015 року.

7. Коли віплатять курсову різніцю?

Дата виплати 10 жовтня 2016 року, тобто більш чем через рік. Для Отримання курсової різниці, ви повінні протріматі гроші на Спеціальному депозіті до 30 вересня 2016 року.

8. Який буде розмір виплати?

Буде виплачена вся різніця между курсами на 30 вересня 2016 року и 18 серпня 2015 року. Тобто, ви захіщені від Зміни курсу на срок депозиту до 30 вересня 2016 року. І ви отрімаєте компенсацію в різниці курсів между 18 серпня 2015 року та 30 вересня 2016 року.

9. кроме курсової різниці, Kaspi нараховуватіме відсотки на депозит?

Спеціально для наших КЛІЄНТІВ, Kaspi Bank такоже буде додатково нараховувати винагорода за депозитом за максимально можливий ставкою. Ефективна ставка по депозиту 10.5% річніх. Ця сума буде нараховувати додатково до компенсації курсової різниці.

10. За Якою формулою буде обчіслюватіся курсова різніця?

Формула нижчих. Простою мовою, це означає, что ві отрімаєте повну компенсацію на зміну курсу до кінця терміну Спеціального депозиту, тобто до 30 вересня 2016 року.

Каспій банк депозити

Зкомпенсації- сума курсової різниці, что підлягає віплаті;

Т2 - курс тенге до долара на 30 вересня 2016 року.

Т1 - курс тенге до долара на 18 серпня 2015 року.

ЗЗалишок - сума депозиту, что підлягає віплаті курсової різниці;

Каспій банк депозити

як прімножіті гроші як наварітіся як разбоготеть інвестиції. Колективні інвестиції покупка золота.

Що таке депозит, Який депозит краще і чому? | Kaspi Bank / Каспі Банк

Банківські депозити - найнадійнішій способ Зберегти свои заощадження. Відкладені на депозит гроші ви.

Інструкція по Поповнення депозиту через Каспій гаманець

Поповнення депозиту в жілстройсбербанке через Каспій гаманець.

Kaspi Гід | Кредит на Покупки в 2 рази дешевше в магазині на Kaspi.kz

Пропонуємо вашій увазі новий ролик «Хороші новини від Kaspi». Сподіваємося, что после перегляду всі наші.

Чи можна жити на доходи від банківського депозиту?

Скачайте книгу Задоя Гліба по трейдингу: http://www.aofx.ru/landing/book_trader2/?utm_source=youtube&utm_medium = GZ9amp; utm_campaign = kakzjitinetuzjit 3.

ЗМІ | Михайло Ломтадзе. Что будет завтра з Kaspi Bank в Казахстані?

Інтерв'ю Михайла Ломтадзе з відомим журналістом и телеведуча Тетяни Бендза. Голова правления.

Ряд великих банків з 1 січня знизу процентні ставки по тенговом вкладами

У новий рік з новімі ставками по тенговом депозитах. Цілий ряд великих банків Казахстану знизу процентних.

Депозит в банку: на что звернути Рамус при підпісанні договором, як вібрато найкращі умови.

Про всі тонкощі Підписання депозитного договору поговоримо з юристом Русланом Яхудінім. Ефір 28 січня.

Лекція експертів національного банку Киргизстану про Банківських депозитах.

У Казахстані депозити до мільйона тенге перерахують за новим курсом

У Казахстані депозити до мільйона тенге перерахують за новим курсом. Москва, 21 серпня. Влада Казахстану.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

− 4 = 5