Каспійській трубопровідній консорціум р

«КАСПІЙСЬКІЙ ТРУБОПРОВІДНІЙ КОНСОРЦІУМ-Р», МФ ЗАТ

Юридичне найменування организации:

МОСКОВСЬКИЙ ФІЛІЯ Закритого акціонерного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАСПІЙСЬКІЙ ТРУБОПРОВІДНІЙ КОНСОРЦІУМ-Р»

119017, м МОСКВА, вул. Великій Ордінці, д. 40, стр. 4

Генеральний директор Раздухов Володимир Юрійович

Основний вид ДІЯЛЬНОСТІ (за Класифікатором КВЕД)

Організація «КАСПІЙСЬКІЙ ТРУБОПРОВІДНІЙ КОНСОРЦІУМ-Р», МФ ЗАТ Здійснює Такі види діяльності:

(Надання других відів услуг)

Інформація про державну реєстрацію

Свідоцтво про Державну (Основний державний реєстраційний номер): 1022302390736

Орган державної реєстрації:

Інспекція МНС России по м Новоросійську Краснодарського краю.

Дата реєстрації: 23 лютого 1998 року

ІПН (ідентифікаційний податковий номер): 2310040800

Форма власності за (відповідно до ОКФС):

Спільна Федеральна и іноземна власність

Організаційно-правова форма (відповідно до ОКОПФ):

Представництва та філії

Вид организации за класифікацією ОКОГУ:

Господарські товариства и товариства з участю іноземних юридичних і (або) фізичних осіб, а такоже осіб без громадянство

119017, м МОСКВА, вул. Великій Ордінці, д. 40, стр. 4

Г. Москва Закрите акціонерне товариство «Каспійській Трубопровідній Консорціум-Р» (СКОРОЧЕННЯ найменування зао «КТК-р»), іменоване в дальнейше

Каспійській трубопровідній консорціум р

м Москва ______________

Закрите акціонерне товариство «Каспійській Трубопровідній Консорціум-Р» (СКОРОЧЕННЯ найменування - ЗАТ «КТК-Р»), іменоване в подалі «Благодійник», в особі Головного менеджера по ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єктів Васильєва Романа Володимировича, Який Діє на підставі довіреності №451 / 10 від 29.11 .2010 р, з одного боку,

______________ (СКОРОЧЕННЯ найменування - ______________), іменоване в подалі «благоотрімувачів», в особі ______________, что Діє на підставі ______________, з Другої стороні,

______________ (СКОРОЧЕННЯ найменування - ______________), іменоване в подалі «Координатор», в особі ______________, что Діє на підставі ______________, з третього боку, и

______________ (СКОРОЧЕННЯ найменування - ______________), запропоноване Координатором до участі в цьом договорі (лист Координатора № ______________ від ______________) и надалі "Постачальник", в особі ______________, что Діє на підставі ______________, з четвертого боку,

далі по тексту цього договору Благодійник, благоотрімувачів, Координатор и Постачальник, спільно іменовані «Сторони» або, окремо, «Сторона»,

пріймаючі до уваги:

намірі Благодійніка здійсніті відповідно до вимог Федерального закону від 11.08.1995 р №135-ФЗ «Про благодійну діяльність та Благодійні организации» благодійну допомогу в форме благодійного пожертвування коштів на поставку ______________ (далі - «Об'єкт») в КОМПЛЕКТАЦІЇ, зазначеної в Додатках 1 до цього договору, благоотрімувачів и здійсніті контроль за витрачання коштів, что передаються Постачальнику в якості оплати поставки об'єкту благоотрімувачів;

Намір благоотрімувачів здійсніті Функції замовника відповідно до чинного законодавства Російської Федерации, что регулює порядок поставки товарів, Виконання робіт, Надання послуг для державних потреб и потреб бюджетних установ та використовуват отриманий Об'єкт відповідно до цільового призначення;

Намір Координатора здійсніті контроль за постачання об'єкту и витрачання копійчаних коштів, что надійшлі Постачальника від Благодійніка в якості оплати поставки об'єкту;

Намір Постачальника здійсніті поставку об'єкту благоотрімувачів;

цільове призначення об'єкту - ______________;

и вважаючі, что Здійснення благодійніком зазначеної благодійної допомоги спріятіме ДІЯЛЬНОСТІ в сфере ______________, Сторони постелили цею договір (далі по тексту - «Договір»), что вступає в силу з дати его Підписання Сторонами, про таке.

Благодійник зобов'язується в порядку та на условиях, передбачення Договором, здійсніті благодійну пожертву коштів в сумі ______________ руб. (______________), включаючі всі застосовні податки, для Здійснення постачальником поставки об'єкту благоотрімувачів. Зазначилися сума є неперевіщує и представляет собою максимальну суму всех платежів, Які Благодійник зобов'язується здійсніті в якості благодійного пожертвування коштів на поставку об'єкту благоотрімувачів. Цільове призначення пожертвування - поставка об'єкту благоотрімувачів для сприяння ДІЯЛЬНОСТІ в сфере ______________.

Благоотрімувач зобов'язується здійсніті приймання та Прийняття об'єкту до бухгалтерського обліку в якості основного засоби, а такоже використовуват его в цілях, зазначеним у Преамбулі Договору.

Координатор Контролює Виконання постачальником и благоотрімувачів зобов'язань за Договором, а такоже Забезпечує своєчасне Надання Благодійніка звітної документації відповідно до п. 1.6. Договору та освітлення допомоги, наданої благодійніком, в ЗМІ. Сторони прагнуть до того, щоб благодійна допомога булу Надал з Використання Прозоров механізмів ее реализации, неупередженім и сприятливі чином з метою удовольствие потреб благоотрімувачів и населення ______________.

Постачальник здійсніть поставку об'єкту благоотрімувачів в рядків ______________ відповідно до комплектацією, кількістю, ценам и умів, зазначеним в Додатках 1 до Договору.

Постачальник зобов'язується поставити Об'єкт благоотрімувачів за місцем знаходження последнего. Координатор організовує приймання Об'єкта благоотрімувачів, за фактом якої підпісується відповідній акт прийому-передачі об'єкту.

У разі наявності зауваження до об'єкту або его технічного стану благоотрімувачів и Постачальник складають двосторонній акт, в якому встановлюються Терміни Усунення недоліків.

Постачальник зобов'язаний подати благоотрімувачів всю документацію, необхідну для ЕКСПЛУАТАЦІЇ та гарантійного обслуговування об'єкту. Благоотрімувач представляет Благодійніка и Координатору копії акту прийому-передачі, паспорта об'єкта, документів, что підтверджують Гарантійні зобов'язання Постачальника и факт Прийняття об'єкту благоотрімувачів до бухгалтерського обліку в якості основного засоби в течение 20 (двадцяти) календарних днів з дати Підписання акту приймання-передачі об'єкту.

Координатор Забезпечує знаходження Об'єкта в власності за и на балансі благоотрімувачів до его повної амортізації. Координатор и благоотрімувачів НЕ ма ють права здаваті Об'єкт в оренду, відчужуваті его, використовуват для Надання платних послуг або використовуват в цілях, відмінніх від цілей, зазначеним у Преамбулі Договору, без письмовий погодження з благодійніком и благоотрімувачів. Благоотрімувач винен містіті Об'єкт в стані повної прідатності до ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Координатор організовує церемонію урочістої передачі об'єкту Із залучених представителей Благодійніка и ЗАСОБІВ масової информации в течение 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня Підписання акту прийому-передачі об'єкту. Дату и сценарій проведення церемонії Координатор Погоджує з благодійніком.

Координатор інформує за свой рахунок населення ______________ про благодійну допомогу, НАДАННЯ благодійніком через газетне видання ______________ и на Офіційному сайті благоотрімувачів, Забезпечує відео зйомка церемонії урочістої передачі об'єкту, надає Благодійніка копії публікацій в прессе, а такоже електронні носії Із записів церемонії урочістої передачі Про 'єкту благоотрімувачів без Додатковий для Благодійніка витрат в течение 10 (десяти) календарних днів c дати проведення урочістої церемонії передач и об'єкту благоотрімувачів. Текст інформаційних Повідомлень винен буті Попередньо погоджений з благодійніком.

Уповноважений представник Благодійніка має право Проводити аудиторську перевірку будь-якої документації Координатора и благоотрімувачів, что відносіться до Надання благодійної допомоги. Координатор и благоотрімувачів повінні Забезпечити зберігання такой документації та доступ до неї уповноваженого представника Благодійніка течение терміну НЕ менше 5 (п'яти) років з дати Підписання Договору.

1.11 Постачальник, Координатор и благоотрімувачів Повністю відповідають за Здійснення поставки об'єкту відповідно до Договору. Благодійник НЕ відповідає за поставку об'єкту благоотрімувачів в рамках благодійної допомоги за Договором, а відповідає только за виплату копійчаних коштів відповідно до пп. 1.1 и 2.1 Договору.

1.12 Договір набуває ЧИННОСТІ з дати его Підписання Сторонами и Діє до полного Виконання Сторонами прийнятя за Договором зобов'язань, однак пріпіняє свою дію НЕ Ранее дати Закінчення гарантійного терміну на Об'єкт (согласно п. 4.2 Договору).

2. УМОВИ І ПОРЯДОК розрахунків

2.1 Порядок Здійснення платежів за Договором:

Виплата авансу в размере ______________ руб. (______________), что ставити ______________ відсотків від Загальної вартості Договору, здійснюється банківськім переказом Благодійніка на розрахунковий рахунок Постачальника в течение 10 (десяти) робочих днів з моменту Отримання від Постачальника орігіналу належно чином оформленого Рахунку, віпісаного постачальником после Підписання Договору;

Виплата суми, что залиша за Договором здійснюється банківськім переказом Благодійніка на розрахунковий рахунок Постачальника в течение 10 (десяти) робочих днів после Отримання від Постачальника належно чином оформлених орігіналу Рахунку и полного комплекту супровідніх документів, включаючі копію акта прийому-передачі об'єкту, підпісаного постачальником и благоотрімувачів и завізованого координатором.

При оформленні Рахунку Постачальника та патенти:

в графі «Покупець» вказаті «благоотрімувачів» - найменування, адреси, ІПН, КПП, банківські реквізити благоотрімувачів;

в графі «Платник» вказаті «Благодійник» - найменування, адреси, ІПН, КПП, банківські реквізити Благодійніка;

в графі «Підстава платежу» вказаті «Оплата за договором № ______»;

направіті оригінал Рахунку з чіткім Напис «Оригінал Рахунку» з додатком комплекту супровідніх документів за адресою:

Фінансова група Проекту Розширення

119017, Росія, Москва, вул. Б. Ордінці,

д. 40, стр. 4, Бізнес-Комплекс «Легіон 1»,

окремо копію такого Рахунку (з написами «Копія») та супровідніх документів, Заповнена Контактна форму Благодійніка.

Всі рахунки повінні буті ідентіфіковані Шляхом зазначеним дати и номера Договору з благодійніком, до которого Належить конкретний рахунок. Питання, что стосують рахунків, можна направляти Заповнена Контактна форму Благодійніка и фахівцям Фінансової групи по E-mail: expfinance @.

2.3 У разі невиконання постачальником прийнятя за Договором зобов'язань з поставки об'єкту в номенклатурі, кількості и ціною согласно з додатком 1, а такоже у разі недотрімання терміну поставки об'єкту, встановлення п. 1.4 Договору, Постачальник зобов'язаний повернути всі отрімані кошти на розрахунковий рахунок Благодійніка в рядків не більше 5 (п'яти) Банківських днів з моменту Отримання пісьмової вимоги про повернення копійчаних коштів від Благодійніка або после Закінчення последнего дня встановлення терміну поставки об'єкту.

3. Відповідальність сторон

3.1 При невіконанні зобов'язань, передбачення ЦІМ Договором, Сторони несуть відповідальність согласно з чіннім законодавством Російської Федерации.

Спірні питання, что вінікають в ході Виконання Договору, вірішуються Сторонами Шляхом переговорів.

Претензійній порядок Врегулювання СПОРІВ за Договором є обов'язковим. Термін РОЗГЛЯДУ претензії ставити 30 (тридцять) календарних днів з моменту Отримання.

У разі Виникнення спору, Який НЕ может буті врегульованим Сторонами Шляхом переговорів, такий спір повинен буті передані на Розгляд арбітражного суду міста Москви.

3.2 Ніхто з посадових осіб, агентів або співробітніків будь-якої Із сторон НЕ має:

прямо або побічно надаваті або отрімуваті будь-які комісійні винагороди, гонорари, знижки, подарунки або плату в порядку покриття представніцькіх витрат у зв'язку з Виконання Договору, або

оформляті будь-які комерційні домовленості з будь-Якими Посадовими особами, агентами або співробітнікамі Іншої Сторони або на їхню Користь.

3.3 Постачальник при віконанні Договору дотрімується сам и Забезпечує Дотримання своими працівнікамі, агентами и субпостачальніків вимог застосовного права, а такоже «Кодексу ділового Поведінкі КТК» и «Принципів господарської ДІЯЛЬНОСТІ КТК». Копія «Кодексу ділового Поведінкі КТК» и «Принципів господарської ДІЯЛЬНОСТІ КТК» надається Постачальнику до качана Виконання Договору.

3.4 Постачальник підтверджує Отримання Копій «Принципів господарської ДІЯЛЬНОСТІ КТК» и «Кодексу ділової поведінкі КТК». Постачальник погоджується з тим, что Дотримання «Принципів господарської ДІЯЛЬНОСТІ КТК» и «Кодексу ділової поведінкі КТК» при СПІВПРАЦІ з благодійніком є ​​обов'язковою Вимоги и істотною умів цього Договору и зобов'язується НЕ порушуваті ні одна з умов «Принципів господарської ДІЯЛЬНОСТІ КТК »и« Кодексу ділового поведінкі КТК »при віконанні Договору.

Если Постачальник надає персонал, Який буде представляті Благодійніка перед третімі особами, Постачальник такоже гарантує, что такий персонал буде діяті відповідно до «Кодексом ділової поведінкі КТК» и «Принципами господарської ДІЯЛЬНОСТІ КТК».

3.5 Без Шкоди для других прав, НАДАННЯ Благодійніка, в разі Порушення постачальником умов пп. 3.3, 3.4 Договору, Благодійник має право Негайно в односторонньому позасудовому порядку розірваті Договір, направивши Постачальнику письмове ПОВІДОМЛЕННЯ про це.

3.6 Сторони звільняються від відповідальності за часткова або повне невиконання зобов'язань за Договором, если це невиконання стало наслідком обставинних непереборної сили, что вініклі после Укладення Договору, або обставинні надзвичайного характеру, Які Сторони не могли Передбачити або запобігті.

Сторона, для якої створі неможлівість Виконання своих зобов'язань, зобов'язана в пісьмовій форме повідоміті інші Сторони про Виникнення и про передбачуваності срок Дії Вищевказаний обставинних в течение 10 (десяти) календарних днів з моменту їх Настанов. Достатнім доказ Виникнення и припиненням зазначеним обставинних может служити свідоцтво Торгово-промислової палати або Іншого компетентного органу. У разі ненаправлення або несвоєчасного направлення ПОВІДОМЛЕННЯ про Виникнення обставинних непереборної сили винна Сторона зобов'язана відшкодуваті іншім Сторонам збитки, завдані невиконанням або неналежнім Виконання своих зобов'язань.

При настанні зазначеним обставинні, Сторона має право на відстрочку Виконання зобов'язань за Договором відповідно до першої години, протягом которого діють зазначені обставинних и їх Наслідки. Если обставинних и їх Наслідки продолжают діяті более 30 (тридцяти) календарних днів, Сторони проводять додаткові переговори для Виявлення Прийнятних альтернативних способів Виконання Договору.

3.7 Ні в якому разі Благодійник НЕ Несе відповідальність за упущену вигоди однієї Із СТОРІН Договору.

3.8 Постачальник, благоотрімувачів и Координатор несуть солідарну відповідальність перед благодійніком.

4. ЯКІСТЬ І гарантії

4.1 Якість поставляється об'єкту має ВІДПОВІДАТИ ТУ, ГОСТам. Що поставляється Об'єкт и все Спеціальне обладнання в складі КОМПЛЕКТАЦІЇ об'єкту повінні буті новімі и мати всі необхідні сертифікати якості.

4.2 Постачальник надає благоотрімувачів гарантії відповідно до гарантійніх зобов'язань, викладеня в формулярах (паспортах) до об'єкту.

Постачальник гарантує якість об'єкту в цілому, включаючі СКЛАДОВІ части и комплектуючі вироби, протягом гарантійного терміну - ______________ з моменту Підписання акту прийому-передачі об'єкту, если триваліший гарантійний срок на Об'єкт в цілому та / або его СКЛАДОВІ части и комплектуючі вироби не вказано в ГОСТах, стандарти, технічні умови на Об'єкт або в документах, что відносяться до него. Гарантійний срок на комплектуючі вироби и СКЛАДОВІ части вважається рівнім гарантійному рядок на основні віріб и закінчується одночасно Із закінченням гарантійного терміну на цею віріб.

Постачальник зобов'язаний за свой рахунок усунуті дефекти, віявлені в об'єкті, протягом гарантійного терміну або замініті Об'єкт, если не довівши, что дефекти вініклі в результате Порушення благоотрімувачів правил ЕКСПЛУАТАЦІЇ або умов зберігання об'єкту. Усунення дефектів або заміна об'єкту проводитися в срок 30 (тридцять) календарних днів после Отримання ПОВІДОМЛЕННЯ благоотрімувачів про віявлені дефекти.

У разі Усунення дефектів об'єкту, на Які встановлен гарантійний строк ЕКСПЛУАТАЦІЇ, цею рядків продовжується на годину, протягом которого Об'єкт НЕ вікорістовувався через віявлені дефекти. При заміні об'єкту гарантійний строк обчіслюється заново від дня заміні.

4.3 Відповідальність за невідповідність об'єкту ГОСТ и ТУ, виявлення в ході ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єкту в течение гарантійного терміну, Несе Постачальник.

5. Інші умови

5.1 Отношения сторон за Договором регулюються матеріальнім правом Російської Федерации.

5.2 Будь-які Зміни и ДОПОВНЕННЯ Договору дійсна, если смороду оформлені в письмовий виде и підпісані усіма Сторонами, за вінятком віпадків Зміни або Розірвання Договору за рішенням суду або відмові Благодійніка від Виконання Договору в установленому порядку.

5.3 Збиток, нанесений особі, яка НЕ ​​є Стороною за Договором, з вини Постачальника, і / або благоотрімувачів, і / або Координатора відшкодовується вінною Стороною. При цьом Благодійник НЕ Несе відповідальності перед Сторонами за Договором, а такоже особами, Які НЕ є Сторонами за Договором, за будь-яку шкоду або / та шкоду, заподіяну в процесі Виконання Договору и подальшої ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єкта.

5.4 Течение терміну Дії Договору Сторони зобов'язуються повідомляті одна одну про будь-які Зміни своих Банківських и поштовий реквізітів, Місцезнаходження та других обставинні, Які могут мати значення для Виконання Договору, включаючі, но НЕ обмежуючісь ЦІМ, реорганізацію, ліквідацію, неспроможність, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня відповідного Зміни.

5.5 У разі Виявлення благодійніком Фактів Порушення постачальником без належно контролю Координатора передбачення Договором порядку использование складових благодійна Пожертви коштів Благодійник має право в односторонньому порядку відмовітіся від Виконання Договору Повністю або в части, что відповідає ОБСЯГИ копійчаних коштів, використаних з порушеннях зазначеним порядком, Шляхом Подання відповідного Координатору , Постачальника и благоотрімувачів відповідного ПОВІДОМЛЕННЯ Із зазначеним суми копійчаних коштів, ис користуватись Пост ачальніком в Порушення умов Договору.

5.6 При цьом Грошові кошти, вікорістані постачальником в Порушення Договору, підлягають повернення постачальником Благодійніка Шляхом їх переведення на рахунок Благодійніка, Вказаним в Договорі. Такий переказ копійчаних коштів повинен буті здійсненій постачальником НЕ пізніше 10 (десяти) робочих днів від дати Отримання від Благодійніка ПОВІДОМЛЕННЯ про односторонню відмову від Виконання Договору.

5.7 Сторони згодні, что можлівість процедури односторонньої відмові від Виконання Договору ні в якому разі НЕ стосується передбачення Договором права Благодійніка Вимагати его Зміни або Розірвання в судновому порядку и что у випадка такой заміні або Розірвання Договору Постачальник такоже зобов'язаний повернути неналежнім чином вікорістані ним кошти на условиях, викладеня у цьом Розділі 5 Договору.

5.8 Договір набуває ЧИННОСТІ з дати его Підписання Сторонами и Діє до полного Виконання Сторонами прийнятя за Договором зобов'язань. За Координатором зберігається зобов'язання надаті Благодійніка за письмовий запит всю звітну документацію, что підтверджує использование благодійного пожертвування відповідно до цільового призначення после Закінчення терміну Договору.

5.9 Договір Складення у 4 (чотірьох) прімірніках, по одному для кожної Із сторон, російською та англійською мовами. У разі Виявлення розбіжностей в текстах, текст російською мовою є превалюючім.

5.10 Для организации Виконання Договору Благодійник прізначає відповідальніх представителей:

Сухоручкін Павло Миколайович, тел. 8 (495) 7458770 доб. 5586, моб. 8 (963) 6769793, E-mail: khoruchkin @;

5.11 Для организации Виконання Договору благоотрімувачів прізначає відповідальніх представителей:

5.12 Для организации Виконання Договору Координатор прізначає відповідальніх представителей:

5.13 Для организации Виконання Договору Постачальник прізначає відповідальніх представителей:

5.14 Відповідальні особи від імені Благодійніка діють на підставі Договору та ма ють всі необхідні повноваження для Здійснення від імені Благодійніка всех адміністратівніх та управлінськіх Дій, Які необходимо вжіваті відповідно до умов Договору.

6. Реквізити сторон

Закрите акціонерне товариство «Каспійській Трубопровідній

Консорціум-Р »(ЗАТ« КТК-Р »)

Поштова адреса: 119017, Росія, Москва,

вул. Велика Ордінці, д. 40, стр. 4, Бізнес-Комплекс «Легіон 1», 4-й поверх

Юридична адреса: 353900, Російська Федерація, Краснодарській край,

Новоросійськ, Приморський округ, Морський термінал

Тел. / Факс: 8 (495) 7458770/8 (495) 7458772

в «Королівському Банку Шотландії» ЗАТ

125009, Росія, Москва, вул. Б. Нікітська,

Юридична адреса: _________________

Поштова адреса: _________________

Юридична адреса: _________________

Поштова адреса: _________________

Юридична адреса: _________________

Поштова адреса: _________________

Closed Joint Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R (short name CJSC CPC-R), hereinafter referred to as the "Benefactor", represented by General Manager, Field Operations, Roman V. Vasiliev, acting by virtue of Power of Attorney # 451 / 10 dd. 29.11.2010, for one party,

______________ (short name ______________), hereinafter referred to as the "Beneficiary", represented by ______________, acting by ______________, for the second party,

______________ (short name ______________), hereinafter referred to as the "Coordinator" represented by ______________, acting by ______________, for the third party, and

______________ (short name ______________) proposed by the Coordinator to take part herein (letter from Coordinator # ______________ dated ______________) and hereinafter referred to as the "Supplier" represented by ______________, who is acting by ______________, for the fourth party,

hereinafter referred to as the Benefactor, the Beneficiary, the Coordinator and the Supplier, jointly referred to as the "Parties" or severally as the "Party",

The Benefactor intends to provide charity aid in line with requirements of the Federal Law # 135-FZ dated 11.08.1995 on Charity and Charity Organizations in the form of charitable donation of funds for supply of ______________ (hereinafter - the "Facility") complete as indicated in Exhibit 1 to this agreement to exercise control over spending of funds transferred to the Supplier subject to Beneficiary's consent as payment for the Facility supply to the Beneficiary;

The Beneficiary intends to exercise functions of the customer in accordance with current laws of the Russian Federation regulating the procedure of goods supply, work performance, provision of services for municipal need and needs of budgeted institutions, and to use the received Facility in line with the target purpose;

The Coordinator intends to exercise control over Facility supply and spending of funds received by the Supplier from the Benefactor as payment for Facility delivery;

The Supplier intends to implement Facility delivery to the Beneficiary;

Target purpose of the Facility - ______________;

and considering that provision of the said charity aid by the Benefactor will promote cultural and artistic activities in the ______________, the Parties executed this agreement (hereinafter - the "Agreement") coming into force from the date of its signing by the Parties, as follows .

1. AGREEMENT SUBJECT-MATTER

1.1 The Benefactor undertakes in the manner and on conditions stipulated in the Agreement to make charitable donation of funds to be transferred subject to Beneficiary's consent to the Supplier, in the amount of RUR ______________ (______________), including all applicable taxes, for the latter's implementation of Facility supply to the Beneficiary. The said amount is not-to-exceed and represents the maximal amount of all payments the Benefactor undertakes to make as the charitable donation of funds for the Facility supply to the Beneficiary. The designated purpose of the donation is the Facility supply in the interests of the Beneficiary to support activities in ______________.

1.2 The Beneficiary undertakes to accomplish the Facility acceptance and accept the Facility as the fixed asset, to use the Facility for the purposes indicated in Recitals to the Agreement.

1.3 The Coordinator shall monitor the Supplier`s and the Beneficiary`s adherence to obligations under the Agreement and ensure timely provision of reporting documentation to the Benefactor in accordance with the Clause 1.6. of the Agreement and mass media coverage of aid provided by the Benefactor. The Parties aspire to provide the charitable aid using transparent mechanisms of its implementation, in bias-free and favorable manner for the purpose of meeting demands of the Beneficiary and the public of ______________.

1.4 The Supplier shall deliver the Facility to the Beneficiary by ______________ in accordance with complete set, quantity, prices and conditions set out in Exhibit 1 to the Agreement.

1.5 The Supplier undertakes to deliver the Facility for the Beneficiary at the latter's location. The Coordinator shall arrange for acceptance of the Facility. The Supplier and the Beneficiary shall sign an appropriate Delivery and Acceptance Act according to factual acceptance.

In the event of presence of comments on the Facility or its technical status, the Beneficiary and the Supplier shall prepare a bilateral act stating the timeframe for elimination of the defects.

1.6 The Supplier shall provide to the Beneficiary all documentation required for operation and warranty maintenance of the Facility. The Beneficiary shall provide to the Benefactor and the Coordinator copies of the Delivery and Acceptance Act, Facility Certificate, documents confirming the Supplier's warranty obligations, as well as the documents confirming entry of the received Facility on the Beneficiary's balance sheet as a fixed asset within 20 (twenty) calendar days from the date of signing of the Facility Delivery and Acceptance Act.

1.7 The Coordinator shall ensure that the Facility is Beneficiary's property and is entered in the Beneficiary's balance sheet until the Facility is fully depreciated. The Coordinator and the Beneficiary shall not have the right to rent, alienate or use the Facility for the purposes other than those referred to in the preamble hereto without the Benefactor's and Beneficiary`s consent executed in writing. The Beneficiary must maintain the Facility in a fully operable condition.

1.8 The Coordinator shall organize the ceremony of the Facility handover to the Beneficiary with the participation of the Benefactor's representatives and mass media within 15 (fifteen) calendar days from the date of signing of the Facility Delivery and Acceptance Act. The Coordinator shall agree with the Benefactor upon the date and scenario of the ceremony.

1.9 The Coordinator shall at its own expense inform the population of ______________ on the beneficent aid provided by the Benefactor via ______________ newspaper and on the official web site of the Beneficiary; shall ensure video recording of the Facility handover ceremony by the Beneficiary and shall provide to the Benefactor copies of the publications in the press, as well as electronic data carriers with the record of the ceremony at no additional cost to the Benefactor within 10 (ten) calendar days from the date of the ceremony of the Facility handover to the Beneficiary. Text of such information statements must be endorsed by the Benefactor in advance.

1.10 An authorized representative of the Benefactor shall have the right to audit any records of the Coordinator and the Beneficiary that relate to the charitable aid. The Coordinator and the Beneficiary must ensure keeping of all such records and access to the same for the Benefactor's authorized representative for the period of not less than five (5) years from the date hereof.

1.11 The Supplier, the Coordinator and the Beneficiary shall be fully responsible for the Facility supply as provided for herein. The Benefactor shall not be responsible for actual Facility supply. The Benefactor shall be responsible only for the payment in accordance with Clauses 1.1 and 2.1 hereof.

1.12 The Agreement will become effective on the date of its execution by the Parties and remains in effect until full discharge of obligations by the Parties, however, it will terminate no earlier than the warranty expiry date for the Facility (pursuant to Cl. 4.2 of the Agreement).

2. PAYMENT TERMS AND PROCEDURE

2.1 The payment hereunder shall be in the following way:

The advance payment in the amount of RUR ______________ (______________) amounting to ______________ percent of the total Agreement value shall be made by bank transfer of the Benefactor to the Supplier's current account within ten (10) business days upon receipt of a duly executed invoice issued by the Supplier after signature of the Agreement from the Supplier;

The remaining part of the total Agreement value shall be remitted by the Benefactor to the Supplier's current account within 10 (ten) business days upon receipt of the Supplier's duly executed original invoice and full package of supporting documents, including copy of the Facility Delivery and Acceptance Act signed by the Supplier and the Beneficiary and signed off by the Coordinator.

2.2 The invoice issued by the Supplier shall:

state "the Buyer" as "the Benefactor - CJSC Caspian Pipeline Consortium-R", and state "Payment for works according to Agreement #______" as the "Reason for the payment";

forward one original invoice, clearly marked as "Original Invoice" with the full package of all supporting documents to:

Expansion Project Finance

40, Bolshaya Ordynka str., Building 4, Business Complex "Legion 1", 4th Floor,

Moscow, 119017, Russia

separately one duplicate invoice marked as "Copy" with copies of all supporting documents to Benefactor's point of contact.

All invoices must be clearly identified with the date and number of the Agreement with the Benefactor, which the invoice pertains to. Questions regarding the invoices can be addressed to Benefactor's point of contact and specialists of Finance Team via E-mail: expfinance @.

2.3 In the event of the Supplier's failure to supply the Facility in accordance with the stock-list, quantity and prices given in Exhibit A hereto, as well as in the event of non-compliance with the Facility delivery term specified in Clause 1.3 hereof the Supplier must return all received funds to the Benefactor's current account within not more than 5 (five) banking days from receipt of the written claim for refund from the Benefactor or after lapse of the last day of the established term of delivery of the Facility.

3. LIABILITY OF THE PARTIES

3.1 The Parties shall be liable in accordance with the effective legislation of the Russian Federation for non-compliance with their obligations hereunder.

The Parties shall settle the disputes arising in the course of the performance under the Agreement through negotiation.

The extrajudicial claims resolution procedure shall be mandatory. A claim shall be reviewed within thirty (30) calendar days from the date of receipt thereof.

In the event of any dispute that can not be resolved by the Parties through negotiations such dispute shall be referred to the Moscow Court of Arbitration.

3.2 No officers, agents or employees of any Party shall:

directly or indirectly give or receive any commission, fee, rebate, gift or payment in the form of payment of hospitality costs in connection with performance under this Agreement, or

enter into any business arrangements with, or for the benefit of, any officer, agent or employee of the other Party.

3.3 While performing under the Agreement the Supplier shall comply and cause its employees, agents and subsuppliers to comply with all provisions of the applicable law, as well as with the CPC Code of Business Conduct and CPC Business Principles. Copies of the CPC Code of Business Conduct and CPC's Business Principles shall be made available to the Supplier prior to commencement of performance under this Agreement.

3.4 The Supplier shall confirm receipt of a copy of the CPC Business Principles and CPC Code of Business Conduct. The Supplier acknowledges that observance of the CPC Code of Business Conduct and CPC Business Principles in its transactions with the Benefactor, shall be a mandatory requirement and a material term of the present Agreement and commits not to violate any of the CPC Business Principles and CPC Code of Business Conduct provisions when performing under this Agreement.

If the Supplier provides staff who represent the Benefactor with third parties the Supplier also commits that such staff will act in a manner consistent with the CPC Code of Business Conduct and CPC Business Principles.

3.5 Without prejudice to any other rights that the Benefactor may have, the Benefactor shall have the right to terminate the Agreement unilaterally under an out-of-court procedure immediately by forwarding to the Supplier its notice in writing to that effect should the Supplier violate the provisions of Clauses 3.3 and 3.4 hereof.

3.6 The Parties shall be released from liability for partial or full default on obligations hereunder if such default was caused by force majeure circumstances that occurred after of the conclusion hereof, or as a result of extraordinary circumstance which the Parties could neither foresee nor prevent.

The Party that found performance under the Agreement impossible must notify other Parties in writing of existence and expected duration of the said circumstances within ten (10) days from the date when such circumstances arose. Sufficient evidence of existence and termination of the said circumstances may be a certificate issued by the Chamber of Commerce and Industry or by another competent agency. In the event of non-submission or untimely submission of the notification of the force-majeure circumstances the Party at fault must indemnify other Parties for the losses resulting from its non-performance or improper performance of its obligations.

In the event of onset of such circumstances performance hereunder by the Party shall have the right for postponement in discharge of obligations under the Agreement in proportion to the duration of the said circumstances and their consequences. If the circumstances and their consequences continue to be in effect for over thirty (30) calendar days, the Parties shall hold additional negotiations to identify acceptable alternative methods of performance hereunder.

3.7 In no circumstances the Benefactor is responsible for any losses of profits of any Party of the Agreement.

3.8 Supplier, Beneficiary and Coordinator are jointly liable to Benefactor.

4. QUALITY AND GUARANTIES

4.1 Quality of the Facility delivered shall meet the applicable technical specifications and GOSTs. The supplied Facility and all the special equipment in the Facility configuration shall be new and have all necessary quality certificates.

4.2 The Supplier shall provide the Beneficiary with guaranties in accordance with the warranty obligations described in the logbooks (data certificates) to the Facility.

The Supplier shall guarantee quality of the Facility in general, including components and assembly parts, during the warranty period for ______________ from the date of signing of the Facility Delivery and Acceptance Act, if a longer warranty period for the Facility as a whole and / or for its constituent parts and components is not specified in GOST's, standards, technical specifications for the Facility or in the documents related thereto. Warrantee period for the assembly parts and components shall be equal to the warrantee period for the main item and shall expire simultaneously with the warrantee for such item.

The Supplier must remedy at its own cost any defects of the Facility identified during the warrantee period or replace the Facility unless the Supplier proves that the defects were caused by breach by the Buyer of the Facility operation or storage rules. Remedy of the defects or replacement of the Facility shall be within 30 (thirty) calendar days upon receipt of the Benefactor's notice of the identified defects.

If the defects in the Facility for which a guaranteed service life has been established are remedied, such period shall be extended by the time when the Facility was not used due to the identified defects. If the Facility is replaced the warrantee period shall be calculated anew from the day of such replacement.

4.3 Responsibility for non-compliance of the Facility with the GOST or technical specifications identified in the course of its operation within the warranty period shall rest with the Supplier.

5. OTHER CONDITIONS

5.1 The relations of the Parties hereunder shall be regulated by the substantive law of the Russian Federation.

5.2 Any amendments and supplements to the Agreement shall be valid if executed in writing and signed by all Parties with the exception of the cases of amendment or termination of the Agreement under the court order or refusal of the Benefactor to perform under the Agreement in accordance with the stipulated procedure.

5.3 Damages imposed on an entity that is not a Party to the Agreement through the Supplier's and / or the Beneficiary's and / or Coordinator's fault shall be indemnified by the Party at fault. With that the Benefactor shall not be held liable to the Parties of the Agreement or to the persons not being Parties of the Agreement for any damage and / or loss incurred during the Agreement execution and further operation of the Facility.

5.4 During the term of the Agreement the Parties undertake to notify each other of any changes of their banking and postal details, address and other details material to performance under the Agreement, including but not limited to reorganization, liquidation and insolvency within three (3) working days from the date of change.

5.5 If the Benefactor identifies the fact of violation by the Supplier of the procedure of use of the monetary funds constituting the Charitable Donation in the absence of due control by the Coordinator provided for by the Agreement, the Benefactor shall have the right to terminate the Agreement in full or in part corresponding to the amount of the monetary funds used in violation of the said procedure by forwarding to the Coordinator, the Supplier and the Beneficiary of a relevant notification stating the monetary funds amount used by the Supplier in the absence of due control by the Coordinator in violation of the terms of the Agreement.

5.6 In this event the monetary funds used by the Supplier in the absence of due control by the Coordinator in violation of the Agreement shall be subject to remittance by the Supplier to the Benefactor's account referred to in the Agreement. Such remittance shall be effected by the Supplier not later than ten (10) working days from the date of receipt of the notification (a registered delivery-confirmed letter) from the Benefactor of the unilateral refusal to perform under the Agreement.

5.7 The Parties acknowledge that the procedure of unilateral refusal to perform under the Agreement shall in no way affect the right of the Benefactor provided by the Agreement to demand amendment or termination of the Agreement by judicial procedure, and as a result of such amendment of termination of the Agreement the Supplier must also return the monetary funds unduly used by the Beneficiary under the terms of the present Clause 5 of the Agreement.

5.8 This Agreement shall take effect on the date of signing by all Parties and shall remain in force until the Parties have discharged their obligations hereunder in full. Upon expiry of this Agreement the Coordinator shall be obliged to provide to the Benefactor upon a written request all supporting documents confirming use of the beneficent donation according to the its intended use.

5.9 Agreement is made in 4 (four) counterparts in Russian and English, one for each Party to the present Agreement. Should any discrepancies between texts occur text in Russian shall prevail.

5.10 To organize the Agreement performance The Benefactor assigns to be in charge:

Pavel N. Sukhoruchkin, Tel.: 8 (495) 7458770 ext.5586, Cell: 8 (963) 6769793, E-mail: khoruchkin @;

5.11 To organize the Agreement performance The Beneficiary assigns to be in charge:

5.12 To organize the Agreement performance The Coordinator assigns to be in charge:

5.13 To organize the Agreement performance The Supplier assigns to be in charge:

5.14 Responsible persons on behalf of the Benefactor shall act on the basis of the Agreement and possess all required authority to exercise on behalf of the Benefactor all administrative and management activities required to be undertaken in accordance with conditions of the Agreement.

6. ADDRESSES AND BANKING DETAILS OF THE PARTIES

Closed Joint Stock Company Caspian Pipeline Consortium-R (CJSC CPC-R)

Mailing address: 40, Bolshaya Ordynka str., Build. 4, "Legion 1" Business Complex, 4th Floor, Moscow, 119017, Russia

Registered address: Marine Terminal, Primorskiy Okrug, Novorossiysk, Krasnodar Krai, Russia, 353900

Tel./Fax: 8 (495) 7458770/8 (495) 7458772

with The Royal Bank of Scotland ZAO

125009, Russia, Moscow, Bolshaya Nikitskaya Str., 17/1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 + 5 =