Квитанція до прибуткового касового ордеру

Квитанція до прибуткового касового ордеру

Застосовується для оформлення надходження готівкі в касу организации. Прибутковий касовий ордер віпісується в одному екземплярі працівніком бухгалтерії, підпісується головний бухгалтер або особою, на це уповноваженим.

Квитанція до прибуткового касового ордеру підпісується головний бухгалтер або особою, на це уповноваженим, и касиром, засвідчується печаткою (штампом) касира и реєструється в Журналі реєстрації Прибутковий и видаткових касових документів (форма N КО-3) и Видається на руки здав гроші, а прибутковий касовий ордер залішається в касі .

У Прибуткова Касовий ордері и квитанції до него:

по рядку "Підстава" вказується Зміст господарської операции;

по рядку "У тому чіслі" вказується сума ПДВ, яка запісується цифрами, а в разі, если продукція, роботи, послуги НЕ оподатковуються, робиться записом "без податку (ПДВ)".

У Прибутковий касовий ордері по рядку "Додаток" перераховуються что докладать Первинні та інші документи Із зазначеним їх номерів и дат складання.

У графі "Кредит, код структурного підрозділу" вказується код структурного підрозділу, на Який оприбутковуються Грошові кошти ".

Прибутковий касовий ордер. Бланк форми № КО-1

Прибутковий касовий ордер вікорістовується для оформлення надходження готівкі в касу организации.

Прибутковий касовий ордер віпісується в одному екземплярі працівніком бухгалтерії, як правило, касиром, підпісується головний бухгалтер або особою, на це уповноваженим.

Квитанція до прибуткового касового ордеру підпісується головний бухгалтер або особою, на це уповноваженим, и касиром, засвідчується печаткою (штампом) касира и реєструється в Журналі реєстрації Прибутковий и видаткових касових документів (форма N КО-3) и Видається на руки здав гроші, а прибутковий касовий ордер залішається в касі.

Помарки и виправлення, хоча б і обумовлені, в Прибуткова касового ордері НЕ допускаються. Прийом грошей за Прибутковий касовим ордером может проводитись только в день его складання.

Нижчих наводитися правила Заповнення полів прибуткового касового ордера и квитанції:

організація - вказується найменування организации.

Структурний Підрозділ - вказується структурний Підрозділ организации, в якому сформованому прибутковий касовий ордер.

Номер документа - містіть порядковий номер прибуткового касового ордера. При формуванні прибуткового касових ордерів винна Забезпечувати Безперервна нумерація документів.

Дата складання - вказується дата формирование прибуткового касового ордера.

Дебет - вказується дебетових рахунок бухгалтерської проводки, формованої на підставі ордера. Як правило, в даного полі вказується бухгалтерський рахунок 50.1 «Каса».

Код структурного підрозділу - вказується код підрозділу, на Пожалуйста оприбутковуються Грошові кошти.

Кореспондуючій рахунок, субрахунок - вказується кредитовий рахунок бухгалтерської проводки, формованої на підставі ордера.

Код аналітичного обліку - вказується об'єкт аналітікі кореспондуючого Рахунку.

Сума, руб. коп. - вказується сума пріходуеміх в касу грошей цифрами.

Прийнято від - вказується особа, від которого пріймаються готівкові Грошові кошти.

Підстава - вказується Зміст господарської операции.

сума - вказується з качана рядка з Великої літери сума надходження прописом в рублях, при цьом слово "рубль" ( "рублей", "рубля") НЕ скорочується, копійкі вказуються цифрами, слово "копійка" ( "копійкі", "копійок") теж скорочується . Если сума приходу номінована у Валюті "рубль" замінюється на найменування валюти.

У тому чіслі - вказується сума ПДВ, записана цифрами (в разі, если продукція, роботи, послуги НЕ оподатковуються, робиться записом "без податку (ПДВ)").

додаток - містіть Перерахування Доданий ПЕРВИННА та других документів Із зазначеним їх номерів и дат складання.

Квитанція до прибуткового касового ордеру

Правила / порядок Заповнення: вказівки относительно! Застосування та Заповнення форм первинної облікової документації з обліку касових операцій: Прибутковий касовий ордер (форма № КО-1)

Квитанція до прибуткового касового ордеру підпісується головний бухгалтер або особою, на це уповноваженим, и касиром, засвідчується печаткою (штампом) касира и реєструється в Журналі реєстрації Прибутковий и видаткових касових документів (форма N КО-3) и Видається на руки здав гроші, а прибутковий касовий ордер залішається в касі.

У Прибутковий касовий ордері и квитанції до него:

по рядку "Підстава" вказується Зміст господарської операции;

по рядку "У тому чіслі" вказується сума ПДВ, яка запісується цифрами, а в разі, если продукція, роботи, послуги НЕ оподатковуються, робиться записом "без податку (ПДВ)".

У Прибутковий касовий ордері по рядку "Додаток" перераховуються что докладать Первинні та інші документи Із зазначеним їх номерів и дат складання. У графі "Кредит, код структурного підрозділу" вказується код структурного підрозділу, на Який оприбутковуються Грошові кошти ".

Посібник для бухгалтера: як правильно заповнити прибутковий касовий ордер

Квитанція до прибуткового касового ордеру

Всі знають, что прийом готівкі в касу підприємства повинен оформлятіся касовим документом: чеком або Прибутковий касовим ордером. Як правильно заповнити прибутковий касовий ордер?

Квитанція до прибуткового касового ордеру

Будь-індивідуальний підприємець, что працює з готівкою и ведучий господарську діяльність, зобов'язаний дотримуватись існуючу в Нашій державі касового дісціпліну. Це означає, что видача копійчаних коштів оформляється видатковим касовим ордером, а прийом готівкі - Прибутковий касовим ордером. Всі ЦІ документи потрібні для контролю за фінансовою діяльністю підприємства и возможности Прийняття правильних управлінськіх РІШЕНЬ. Завантажити бланк прибуткового касового ордера можна тут, а вісь як его правильно заповнити? Розбіраємося в пітанні.

Прибутковий касовий ордер відносіться до первинної облікової документації касових операцій. ВІН підтверджує прийом певної грошової суми в касу организации. Для прибуткового ордера передбачення уніфікованій бланк КО-1. Согласно з «Порядком ведення касових операцій в Російській Федерации», Який БУВ учет в 1993 году, каси підприємств и індівідуальніх підприємців ма ють право прійматі готівкові кошти только за Прибутковий касовим ордером, Який в обов'язковому порядку повинен підпісуваті головний бухгалтер або особа, яка має цімі повноваженнямі. Бланк ПКО (прибуткового касового ордера) має две части: сам прибутковий ордер и відрівну квитанцію до прибуткового ордеру. При прійомі готівкі тієї, хто їх вносити, отрімує на руки в якості підтвердження оплати квитанцію до прибуткового ордеру з печаткою организации, підпісом відповідальної особи та сумою, яка булу внесена.

Прибутковий ордер віпісується від руки и в одному екземплярі, при цьом виправлення або підчіщення в цьом документі НЕ допускаються. У разі помилок, зіпсованій бланк нужно замініті іншім и віпісаті ордер заново.

Незважаючі на ті, что Прибуткові ордери Використовують Досить давно, много бухгалтерів часто пріпускаються помилок при оформленні цього документа. А Аджея правильне Заповнення прибуткового касового ордера - принципова питання, тому что ордер только є касовим документом для организации, яка пріймає готівкові кошти, а й Досить часто - Звітним документом для организации, яка купує товар або послугу.

Кроме того, в разі Надання неякісніх послуг або покупки бракованого товару, Квитанція до прибуткового ордеру может використовуват для захисту прав споживачів в суді и послужити підтвердженням того, что товар або послуга Придбані у конкретного продавця.

Це означає, что правільності Заповнення прибуткового ордера и квитанції до него Варто пріділяті пильних Рамус, що не допускаючі грубих помилок и виправлення, Які зроблять документ недійснім. Зразок прибуткового касового ордера перед вами, а щоб правильно его заповнити, та патенти, акуратно вписати в усі рядки потрібну інформацію без помилок:

Квитанція до прибуткового касового ордеру

 • графа «Організація» - тут необходимо вписати правову форму підприємства (ТОВ, ЗАТ, ІП) и найменування підприємства або ж прізвище и ініціали індівідуального підприємця, Який пріймає готівкові кошти;
 • код ОКПО - тут необходимо вписати код підприємства, прісвоєній органами статистики (если код не присвоєно, то нужно просто поставити прочерк);
 • рядок «Структурний Підрозділ» заповнюється только в тому випадка, если здачу готівкі віробляє, например, продавець торгової точки підприємства в кінці робочі дні. Если ж це кошти сторонньої организации або пріватної особини, рядок НЕ заповнюється и там ставиться прочерк;
 • в графі «Номер документа» ставитися порядковий номер ордера; все ордера нумеруються по наростаючій, нумерація не винних переріватіся, а з початком календарного року, почінатіся заново;
 • в графі «Дата» вказується день, коли кошти надійшлі в касу; Запис проводиться в форматі ДД.ММ.РРРР. Це означає, что число и місяць в разі, если смороду складаються з однієї цифр, доповнюються цифрою «0». Например, 05.03.2014;
 • графи «Дебет» и «Кредит" не Заповнюють підприємствами, что застосовують УСН (спрощений систему оподаткування), тому ЦІ графи залішаються порожнімі;
 • графа «Код цільового призначення» вікорістовується для запису коду использование надійшлі в касу коштів тимі організаціямі, Які застосовують систему кодування; если в организации НЕ Працюють за такою системою, графа НЕ заповнюється;
 • в графі «Сума, руб.коп.» вказується розмір внесеної в касу суми; сума запісується цифрами Із зазначеним рублей и копійок через кому. Например, 15674,56 рублей
 • в графі «Прийнято від ....» нужно вписати прізвище, ім'я та по батькові того, хто вноситиме Грошові кошти, в родовому відмінку (если це працівник того ж підприємства або просто приватна особа). Если ж гроші вносячи від імені Іншого підприємства, Пожалуйста купує товар або послугу, то нужно вказаті найменування организации, а потім через кого вносяться кошти, например, ТОВ «Схід» через Петрову Анну Сергіївну;
 • в графі «Підстава» та патенти вказаті підставу надходження грошей, например, оплата послуг, оплата товару, повернення коштів, Отримання з банку, торгова виручка та інше.
 • в графі «Сума прописом» нужно вказаті прописом суму, что надійшла в касу. При цьом рублі пишуться прописом з Великої літери з качана рядка, а копійкі вказуються цифрами. Вільне місце, что залиша после написання суми, нужно обов'язково прочеркнуть;
 • в графу «У тому чіслі» нужно вписати ставку и суму ПДВ, яка запісується цифрами. Если ПДВ НЕ передбачення, то в графу вносяться записи «Без ПДВ»;
 • в графі «Додаток» вказуються всі прікладені Первинні документи, если смороду є, например, звіт касира, Розпорядження чи накази.

Квитанція до прибуткового касового ордеру

После того, як заповнений сам касовий ордер, та патенти, заповнити квитанцію до него. Ее Заповнюють так само, як Прийнято заповнюваті прибутковий касовий ордер. На заповнений документ ставиться печатка так, щоб половина відбитка залиша на самому ордері, а половина - на квитанції до ордеру. Ордер підпісує відповідальний співробітник (це может буті бухгалтер, касир або Інша особа, уповноважена Виконувати прийом готівкі за письмовий Розпорядження керівника підприємства) Із зазначеним розшифровки підпісу та ініціалів. Коли всі Дії относительно Заповнення прибуткового ордера Закінчені, Квитанція відрізається по Лінії відріву та Видається того, хто ВНІС гроші в касу. Сам же ордер підшівається до касових документів.

+7 (812) 309-82-63 (Санкт-Петербург)

Прибутковий касовий ордер КО-1 заповнити, Роздрукувати онлайн

Квитанція до прибуткового касового ордеру

Квитанція до прибуткового касового ордеру

Квитанція до прибуткового касового ордеру

Квитанція до прибуткового касового ордеру

Квитанція до прибуткового касового ордеру

Квитанція до прибуткового касового ордеру

Прибутковий касовий ордер. Уніфікована форма КО-1 - це бланк розроблення и учет наказом Мінстату України від 18.08.98 р №88, службовець для оформлення оприбуткування коштів у касу підприємства.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

95 − 88 =