квот

Geum.ru - дипломні роботи, курсові роботи, реферати на замовлення

Квота Ч кількісна нетарифних міра обмеження експорту або імпорту товару Певна кількістю або сумою на Певний проміжок часу.

За спрямованості їхньої Дії квоти поділяються на:

Х Експортні Ч вводяться або відповідно до міжнародніх стабілізаційніх угідь, что встановлюються Частка кожної країни в загально експорті Певного товару (екснпорт нефти з стран ОПЕК), або УРЯДОМ країни для Запобігання Вивезення товарів, дефіцітніх на внутрішньому Сайти Вся (експорт нефти из России и цукри з України на качана 90-х рр.);

Х імпортні Ч вводяться національнім УРЯДОМ для захисту місцевіх віробніків, Досягнення збалансованості торговельного балансу, регулювання Попит и Предложения на внутрішньому Сайти Вся, а такоже як відповідь на діскрімінаційну торговельно політику других держав.

За охопленням квоти діляться на:

Х глобальні Ч встановлюються на імпорт або експорт Певного товару на Певний период годині Незалежності від того, з якої країни ВІН імпортується чи в якові країну експортується. Сенс таких квот Звичайно Полягає в забезпеченні необхідного уровня внутрішнього споживання, и ОБСЯГИ їх обчіслюється як різніця внутрішнього виробництва и споживання товару. Прикладом глобальної квоти є експорт Россией 40 млн. Т нефти в 1993 году для державних потреб. Напрямок екснпорта, тобто країни-імпортера, при цьом НЕ встановлюється;

Х Індивідуальні Ч квота, встановлен в рамках глобальної квоти кожної країни, что експортує або імпортує товар. Такі квоти встановлюються Звичайно на основе двосторонніх Угод, Які дають основні Преимущества в експорті або імпорті товару тім країнам, з Якими маються тісні взаємні Політичні, економічні та інші Захоплення. Прикладом індівідуальної квоти є квота в 21,6 млн. Кг на імпорт США пшениці з Канади. Найчастіше Індивідуальні квоти (контингенті) бувають сезонними, тобто вводяться на Певний период часу, коли Внутрішній ринок найбільше потребує державного захисту. Зазвічай це осінні місяці, коли відбувається реалізація сільськогосподарської продукції нового врожаю.

Зазвічай політика імпортних квот легше піддається адміністратівному управлінню, чем тарифна політика. Квоти легше и швідше вводіті в разі ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, чем тарифи, Які зазвічай вімагають РОЗГЛЯДУ в парламенте. З Іншого боку, імпортні квоти могут стати причиною монополізації внутрішнього Сайти Вся, оскількі Місцеві Виробники впевнені, что поставка конкуруючіх імпортних товарів НЕ перевіщіть квоту, и могут в условиях Достатньо Попит роздуваті ціни

лЧПФЩ - ЬФП ПРГЙПОБМШОБС ЧП'НПЦОПУФШ ПРЕТБГЙПООПК УЙУФЕНЩ, ЛПФПТБС РП'ЧПМСЕФ ПЗТБОЙЮЙЧБФШ ПВЯЕН ДЙУЛПЧПЗП РТПУФТБОУФЧБ Й / ЙМЙ ЛПМЙЮЕУФЧП ЖБКМПЧ ДМС ЛПОЛТЕФОПЗП РПМШ'ПЧБФЕМС ЙМЙ ЮМЕОПЧ ПРТЕДЕМЕООПК ЗТХРРЩ Ч ТБНЛБІ ПДОПК ЖБКМПЧПК УЙУФЕНЩ. юБЕЕ ЧУЕЗП ЬФБ ЧП'НПЦОПУФШ ЙУРПМШ'ХЕФУС Ч УЙУФЕНБІ ТБ'ДЕМЕОЙС ЧТЕНЕОЙ, ЛПЗДБ ЦЕМБФЕМШОП ПЗТБОЙЮЙФШ ЛПМЙЮЕУФЧП ТЕУХТУПЧ, ЛПФПТЩЕ НПЦЕФ ЙУРПМШ'ПЧБФШ ПДЙО РПМШ'ПЧБФЕМШ ЙМЙ ЗТХРРБ РПМШ'ПЧБФЕМЕК. ьФП РП'ЧПМЙФ ОЕ ДПРХУФЙФШ УЙФХБГЙЙ, ЛПЗДБ ПДЙО РПМШ'ПЧБФЕМШ ЙМЙ ЗТХРРБ РПМШ'ПЧБФЕМЕК'БРПМОСАФ ЧУЈ ДПУФХРОПЕ ДЙУЛПЧПЕ РТПУФТБОУФЧП.

17.15.1. оБУФТПКЛБ ЧБІЕК УЙУФЕНЩ ПРО ЙУРПМШ'ПЧБОЙЕ ДЙУЛПЧЩІ ЛЧПФ

рЕТЕД ФЕН, ЛБЛ РПРЩФБФШУС ЙУРПМШ'ПЧБФШ ДЙУЛПЧЩЕ ЛЧПФЩ, ОЕПВІПДЙНП ХВЕДЙФШУС, ЮФП ЛЧПФЩ ЧЛМАЮЕОЩ Ч ЧБІЕН СДТЕ. ьФП ДЕМБЕФУС ДПВБЧМЕОЙЕН УМЕДХАЕЕК УФТПЛЙ Ч ЛПОЖЙЗХТБГЙПООЩК ЖБКМ ЧБІЕЗП СДТБ:

ч УФБОДБТФОПН СДТЕ GENERIC ЬФП РП ХНПМЮБОЙА ОЕ ЧЛМАЮЕОП, ФБЛ ЮФП ДМС ЙУРПМШ'ПЧБОЙС ДЙУЛПЧЩІ ЛЧПФ ЧБН ОХЦОП ВХДЕФ ОБУФТПЙФШ, ПФЛПНРЙМЙТПЧБФШ Й ХУФБОПЧЙФШ УПВУФЧЕООПЕ СДТП. рПЦБМХКУФБ, ПВТБФЙФЕУШ Л зМБЧБљ9, оБУФТПКЛБ СДТБ FreeBSD 'Б ДПРПМОЙФЕМШОПК ЙОЖПТНБГЙЕК П ОБУФТПКЛЕ СДТБ.

'БФЕН ЧБН РПФТЕВХЕФУС ЧЛМАЮЙФШ ЛЧПФЙТПЧБОЙЕ ДЙУЛПЧ Ч ЖБКМЕ /etc/rc.conf. ьФП ДЕМБЕФУС ДПВБЧМЕОЙЕ ФБЛПК УФТПЮЛЙ:

ДМС ВПМЄ РПМОПЗП ЛПОФТПМС ОБД'БРХУЛПН ЛЧПФЙТПЧБОЙС ЙНЕЕФУС ДПРПМОЙФЕМШОБС РЕТЕНЕООБС ДМС ОБУФТПКЛЙ. ЛБЛ РТБЧЙМП, РТЙ'БЗТХ'ЛЕ ГЕМПУФОПУФШ ЛЧПФ ЛБЦДПК ЖБКМПЧПК УЙУФЕНЩ РТПЧЕТСЕФУС РТПЗТБННПК quotacheck (8). рТЙ ТБВПФЕ РТПЗТБННЩ quotacheck (8) РТПЧЕТСЕФУС ФПЮОПЕ УППФЧЕФУФЧЙЕ ДБООЩІ Ч ВБ'Е ДБООЩІ ЛЧПФ ДБООЩН Ч ЖБКМПЧПК УЙУФЕНЕ. ьФП ЧЕУШНБ ДПМЗЙК РТПГЕУУ, ЮФП ПФТБЦБЕФУС ПРО ЧТЕНЕОЙ'БЗТХ'ЛЙ УЙУФЕНЩ. еУМЙ ​​ЧБН'БІПЮЕФУС РТПРХУФЙФШ ЬФПФ ІБЗ, ФП ДМС ЬФПЗП РТЕДОБ'ОБЮЕОБ УРЕГЙБМШОБС РЕТЕНЕООБС Ч ЖБКМЕ /etc/rc.conf:

оБЛПОЕГ, ЧБН РПФТЕВХЕФУС ПФТЕДБЛФЙТПЧБФШ ЖБКМ / etc / fstab ДМС ЧЛМАЮЕОЙС ДЙУЛПЧЩІ ЛЧПФ ПРО ХТПЧОЕ ЖБКМПЧЩІ УЙУФЕН. ьФП ФП НЕУФП, зде ЧЩ НПЦЕФЕ ЧЛМАЮЙФШ ЛЧПФЩ ДМС РПМШ'ПЧБФЕМЕК, ДМС ЗТХРР ЙМЙ ДМС ПВЕЙІ ЬФЙІ ЛБФЕЗПТЙК ДМС ЧУЕІ ЧБІЙІ ЖБКМПЧЩІ УЙУФЕН.

ДМС ЧЛМАЮЕОЙС РПМШ'ПЧБФЕМШУЛЙІ ЛЧПФ ДМС ЖБКМПЧПК УЙУФЕНЩ, ДПВБЧШФЕ РБТБНЕФТ userquota Ч РПМЕ РБТБНЕФТПЧ ЖБКМПЧПК УЙУФЕНЩ, ПРО ЛПФПТПК ЧЩ ІПФЙФЕ ЧЛМАЮЙФШ ЛЧПФЙТПЧБОЙЕ, Ч ЖБКМЕ / etc / fstab. оБРТЙНЕТ:

рПДПВОЩН ЦЕ ПВТБ'ПН ДМС ЧЛМАЮЕОЙС ЛЧПФЙТПЧБОЙС ПРО ХТПЧОЕ ЗТХРР, ЧПУРПМШ'ХКФЕУШ РБТБНЕФТПН groupquota ЧНЕУФП userquota. юФПВЩ ЧЛМАЮЙФШ ЛЧПФЙТПЧБОЙЕ ЛБЛ ДМС РПМШ'ПЧБФЕМЕК, ФБЛ Й ДМС ЗТХРР, Й'НЕОЙФЕ УФТПЮЛХ УМЕДХАЕЙН ПВТБ'ПН:

РП ХНПМЮБОЙА ЖБКМЩ ЛЧПФ ІТБОСФУС Ч ЛПТОЕЧПН ЛБФБМПЗЕ ЖБКМПЧПК УЙУФЕНЩ Ч ЖБКМБІ У ЙНЕОБНЙ quota.user Й quota.group УППФЧЕФУФЧЕООП ДМС РПМШ'ПЧБФЕМШУЛЙІ Й ЗТХРРПЧЩІ ЛЧПФ. ДМС РПМХЮЕОЙС РПДТПВОПК ЙОЖПТНБГЙЙ ПВТБФЙФЕУШ Л ЛПНБОДЕ fstab (5). іПФС УРТБЧПЮОБС УФТБОЙГБ РП fstab (5) ХФЧЕТЦДБЕФ, ЮФП ЧЩ НПЦЕФЕ ХЛБ'БФШ ДТХЗПЕ НЕУФПРПМПЦЕОЙЕ ЖБКМПЧ У ЛЧПФБНЙ, ЬФПЗП ДЕМБФШ ОЕ ТЕЛПНЕОДХЕФУС, РПФПНХ ЮФП ТБ'МЙЮОЩЕ ХФЙМЙФЩ ДМС ТБВПФЩ У ЛЧПФБНЙ ОЕ НПЗХФ ОПТНБМШОП ТБВПФБФШ Ч ФБЛПК УЙФХБГЙЙ.

Про ЬФПН ЬФБРЕ ЧЩ ДПМЦОЩ РЕТЕ'БЗТХ'ЙФШ ЧБІХ УЙУФЕНХ У ОПЧЩН СДТПН. уЛТЙРФ / etc / rc БЧФПНБФЙЮЕУЛЙ'БРХУФЙФ УППФЧЕФУФЧХАЕЙЕ ЛПНБОДЩ ДМС УП'ДБОЙС ОБЮБМШОЩІ ЖБКМПЧ ДМС ЧУЕІ ЛЧПФ, ЛПФПТЩЕ ЧЩ УП'ДБМЙ Ч ЖБКМЕ / etc / fstab, ФБЛ ЮФП ОЕФ ОХЦДЩ ЧТХЮОХА УП'ДБЧБФШ ОЙЛБЛЙІ ЖБКМПЧ ЛЧПФ ОХМЕЧПК ДМЙОЩ.

рТЙ ОПТНБМШОПК ТБВПФЕ ЧБН ОЕ РПФТЕВХЕФУС ЧТХЮОХА'БРХУЛБФШ РТПЗТБННЩ quotacheck (8), quotaon (8) ЙМЙ quotaoff (8). пДОБЛП ЧБН ОХЦОП ІПФС ВЩ РТПЮЕУФШ УФТБОЙГЩ УРТБЧПЮОЙЛБ РП ЬФЙН ЛПНБОДБН, РТПУФП ЮФПВЩ П'ОБЛПНЙФШУС У Йі ЖХОЛГЙСНЙ.

ЛБЛ ФПМШЛП ЧЩ ОБУФТПЙМЙ ЧБІХ УЙУФЕНХ ПРО ЙУРПМШ'ПЧБОЙЕ ЛЧПФ, РТПЧЕТШФЕ, ЮФП Співай ДЕКУФЧЙФЕМШОП ВЩМЙ'БДЕКУФЧПЧБОЩ. рТПУФЩН УРПУПВПН УДЕМБФШ ЬФП СЧМСЕФУС'БРХУЛ ФБЛПК ЛПНБОДЩ:

чЩ ДПМЦОЩ ХЧЙДЕФШ ПДОПУФТПЮОХА ЙОЖПТНБГЙА, ПФТБЦБАЕХА ЙУРПМШ'ПЧБОЙЕ ДЙУЛБ Й ФЕЛХЕЙЕ ПЗТБОЙЮЕОЙС ДМС ЛБЦДПК ЖБКМПЧПК УЙУФЕНЩ, ПРО ЛПФПТПК ЧЛМАЮЕОП ЛЧПФЙТПЧБОЙЕ.

фЕРЕТШ ЧЩ ДЕКУФЧЙФЕМШОП ЗПФПЧЩ'БДБЧБФШ ПЗТБОЙЮЕОЙС РТЙ РПНПЕЙ ЛПНБОДЩ edquota (8).

х ЧБУ ЕУФШ ОЕУЛПМШЛП ЧБТЙБОФПЧ ФПЗП, ЛБЛ РТЙЧПДЙФШ Ч ДЕКУФЧЙЕ ПЗТБОЙЮЕОЙС РП ПВЯЕНХ ДЙУЛПЧПЗП РТПУФТБОУФЧБ, ЛПФПТЩК НПЗХФ'БОЙНБФШ РПМШ'ПЧБФЕМШ ЙМЙ ЗТХРРБ, Б ФБЛЦЕ РП ЛПМЙЮЕУФЧХ ЖБКМПЧ, ЛПФПТЩЕ Співай НПЗХФ УП'ДБФШ. чЩ НПЦЕФЕ ПЗТБОЙЮЙЧБФШ ТБ'НЕЕЕОЙЕ ТЕУХТУПЧ ПРО ПУОПЧЕ ПВЯЕНБ ДЙУЛПЧПЗП РТПУФТБОУФЧБ (ЛЧПФЙТПЧБОЙЕ ВМПЛПЧ), ЛПМЙЮЕУФЧБ ЖБКМПЧ (ЛЧПФЙТПЧБОЙЕ inode) ЙМЙ Йі ЛПНВЙОБГЙЙ. лБЦДПЕ Й'ЬФЙІ ПЗТБОЙЮЕОЙК, Ч УЧПА ПЮЕТЕДШ, ДЕМЙФУС ПРО ДЧЕ ЛБФЕЗПТЙЙ: НСЗЛЙЕ Й ЦЈУФЛЙЕ ПЗТБОЙЮЕОЙС.

цЈУФЛПЕ ПЗТБОЙЮЕОЙЕ ОЕ НПЦЕФ ВЩФШ РТЕЧЩІЕОП. ЛБЛ ФПМШЛП РПМШ'ПЧБФЕМШ ДПУФЙЗ УЧПЙІ ПЗТБОЙЮЕОЙК, ТЕУХТУЩ УППФЧЕФУФЧХАЕЕК ЖБКМПЧПК УЙУФЕНЩ ЕНХ ВПМШІЕ ЧЩДЕМСФШУС ОЕ ВХДХФ. оБРТЙНЕТ, ЕУМЙ РПМШ'ПЧБФЕМШ ЙНЕЕФ ЦЕУФЛПЕ ПЗТБОЙЮЕОЙЕ Ч 500 лВБКФ ПРО ЖБКМПЧПК УЙУФЕНЕ Й Ч ФЕЛХЕЙК НПНЕОФ ЙУРПМШ'ХЕФ 490 лВБКФ, ФП РПМШ'ПЧБФЕМШ НПЦЕФ РПМХЮЙФШ ДПРПМОЙФЕМШОП ЕЕЈ 10 лВБКФ. рПРЩФЛБ'БОСФШ ЕЕЈ 11 лВБКФ ПЛПОЮЙФУС ОЕХДБЮОП.

у ДТХЗПК УФПТПОЩ, НСЗЛЙЕ ПЗТБОЙЮЕОЙС НПЗХФ ВЩФШ РТЕЧЩІЕОЩ Ч ФЕЮЕОЙЙ ОЕЛПФПТПЗП РЕТЙПДБ ЧТЕНЕОЙ. ьФПФ РЕТЙПД ЧТЕНЕОЙ ФБЛЦЕ ОБ'ЩЧБАФ РЕТЙПДПН ПФУТПЮЛЙ, ЛПФПТЩК РП ХНПМЮБОЙА ТБЧЕО ПДОПК ОЕДЕМЕ. еУМЙ ​​РПМШ'ПЧБФЕМШ РТЕЧЩІБЕФ УЧПЈ НСЗЛПЕ ПЗТБОЙЮЕОЙЕ Ч ФЕЮЕОЙЕ РЕТЙПДБ ЧТЕНЕОЙ, РТЕЧЩІБАЕЕЗП ПФУТПЮЛХ, ФП ЬФП НСЗЛПЕ ПЗТБОЙЮЕОЙЕ УФБОПЧЙФУС ЦЕУФЛЙН Й РПУМЕДХАЕЕЕ ЧЩДЕМЕОЙЕ ТЕУХТУПЧ ВХДЕФ'БРТЕЕЕОП. лПЗДБ РПМШ'ПЧБФЕМШ ЧЕТОЈФУС ПВТБФОП Л ПФНЕФЛЕ, НЕОШІЕК, Юен НСЗЛПЕ ПЗТБОЙЮЕОЙЕ, ФП РЕТЙПД ПФУТПЮЛЙ ВХДЕФ УВТПІЕО.

дБМЕЕ РТЙЧПДЙФУС РТЙНЕТ ФПЗП, ЮФП ЧЩ НПЦЕФЕ ОБВМАДБФШ РТЙ'БРХУЛЕ ЛПНБОДЩ edquota (8). лПЗДБ ЧЩ'ЩЧБЕФУС ЛПНБОДБ edquota (8), ЧЩ ПЛБ'ЩЧБЕФЕУШ Ч ТЕДБЛФПТЕ, 'БДБООПН РЕТЕНЕООПК РЕТЕНЕООПК ПЛТХЦЕОЙС EDITOR, ЙМЙ Ч ТЕДБЛФПТЕ vi, ЕУМЙ РЕТЕНЕООБС EDITOR ОЕ'БДБОБ, Й НПЦЕФЕ ТЕДБЛФЙТПЧБФШ ЛЧПФЩ.

ДМС ЛБЦДПК ЖБКМПЧПК УЙУФЕНЩ, ПРО ЛПФПТПК ЧЛМАЮЕОП ЛЧПФЙТПЧБОЙЕ, ЧЩ ДПМЦОЩ ХЧЙДЕФШ ДЧЕ УФТПЛЙ. ч ПДОПК УФТПЛЕ РТЙЧЕДЕОЩ ПЗТБОЙЮЕОЙС ПРО ВМПЛЙ, Б Ч ДТХЗПК ПРО ЛПМЙЮЕУФЧП inode. оБРТЙНЕТ, ЮФПВЩ ХЧЕМЙЮЙФШ ПЗТБОЙЮЕОЙС ПРО ЛПМЙЮЕУФЧП ВМПЛПЧ ДМС РПМШ'ПЧБФЕМС У НСЗЛПЗП ПЗТБОЙЮЕОЙС Ч 50 Й ЦЈУФЛПЗП ПЗТБОЙЮЕОЙС Ч 75, ОБ НСЗЛПЕ ПЗТБОЙЮЕОЙЕ Ч 500 Й ЦЈУФЛПЕ ПЗТБОЙЮЕОЙЕ Ч 600, Й'НЕОЙФЕ:

оПЧЩЕ ПЗТБОЙЮЕОЙС ЧУФХРСФ Ч УЙМХ РПУМЕ ЧЩІПДБ Й'ТЕДБЛФПТБ.

йОПЗДБ ЦЕМБФЕМШОП ХУФБОПЧЙФШ ПЗТБОЙЮЕОЙС ЛЧПФ ПРО ОЕЛПФПТЩК ДЙБРБ'ПО UID (ЙДЕОФЙЖЙЛБФПТПЧ РПМШ'ПЧБФЕМЕК). ьФП НПЦОП УДЕМБФШ РТЙ РПНПЕЙ РБТБНЕФТБ -p Ч ЛПНБОДЕ edquota (8). чП-РЕТЧЩІ, ХУФБОПЧЙФЕ ЦЕМБЕНПЕ ПЗТБОЙЮЕОЙЕ ДМС РПМШ'ПЧБФЕМС, Б'БФЕН'БРХУФЙФЕ ЛПНБОДХ edquota -p protouser startuid-enduid. оБРТЙНЕТ, ЕУМЙ РПМШ'ПЧБФЕМШ test ЙНЕЕФ ЦЕМБЕНЩЕ ПЗТБОЙЮЕОЙС, ФП ДМС ДХВМЙТПЧБОЙС ЬФЙІ ПЗТБОЙЮЕОЙК ПРО РПМШ'ПЧБФЕМЕК У UID ПФ 10000 ДП 19999 НПЦЕФ ВЩФШ ЙУРПМШ'ПЧБОБ ФБЛБС ЛПНБОДБ:

дПРПМОЙФЕМШОХА ЙОЖПТНБГЙА НПЦОП РПМХЮЙФШ Й'УРТБЧПЮОПК УФТБОЙГЩ РП ЛПНБОДЕ edquota (8).

ДМС РТПЧЕТЛЙ ЛЧПФ Й ЙУРПМШ'ПЧБОЙС ДЙУЛПЧ ЧЩ НПЦЕФЕ ЙУРПМШ'ПЧБФШ ЛПНБОДЩ quota (1) ЙМЙ repquota (8). лПНБОДБ quota (1) НПЦЕФ ВЩФШ ЙУРПМШ'ПЧБОБ ДМС РТПЧЕТЛЙ ЛЧПФ ПФДЕМШОЩІ РПМШ'ПЧБФЕМЕК, ЗТХРР, Б ФБЛЦЕ ЙУРПМШ'ПЧБОЙС ДЙУЛПЧ. рПМШ'ПЧБФЕМШ НПЦЕФ ФПМШЛП РТПЧЕТЙФШ УПВУФЧЕООХА ЛЧПФХ Й ЛЧПФХ ФПК ЗТХРРЩ, Л ЛПФПТПК ПО РТЙОБДМЕЦЙФ. фПМШЛП БДНЙОЙУФТБФПТ УЙУФЕНЩ НПЦЕФ РТПЧЕТЙФШ ЛЧПФЩ ЧУЕІ РПМШ'ПЧБФЕМЕК Й ЗТХРР. лПНБОДХ repquota (8) НПЦОП ЙУРПМШ'ПЧБФШ ДМС РПМХЮЕОЙС УХННБТОПК УФБФЙУФЙЛЙ ЧУЕІ ЛЧПФ Й ЙУРПМШ'ПЧБОЙС ДЙУЛПЧ ДМС ЖБКМПЧЩІ УЙУФЕН У ЧЛМАЮЕООЩНЙ ЛЧПФБНЙ.

дБМЕЕ РТЙЧЕДЕО РТЙНЕТ ЧЩЧПДБ ЛПНБОДЩ quota -v ДМС РПМШ'ПЧБФЕМС, ЛПФПТЩК ЙНЕЕФ ПЗТБОЙЮЕОЙС ПРО ДЧХІ ЖБКМПЧЩІ УЙУФЕНБІ.

ч ЬФПН РТЙНЕТЕ ДМС ЖБКМПЧПК УЙУФЕНЩ / usr РПМШ'ПЧБФЕМШ РТЕЧЩУЙМ УЧПЕ НСЗЛПЕ ПЗТБОЙЮЕОЙЕ Ч 50 лВБКФ ПРО 15 лВБКФ Й ЙНЕЕФ 5 доек ДП ЙУФЕЮЕОЙС ПФУТПЮЛЙ. пФНЕФШФЕ'ОБЛ'ЧЕ'ДПЮЛЙ *, ЛПФПТЩК ХЛБ'ЩЧБЕФ ПРО РТЕЧЩІЕОЙЕ РПМШ'ПЧБФЕМЕН УЧПЕЗП ПЗТБОЙЮЕОЙС.

ЛБЛ РТБЧЙМП, ЖБКМПЧЩЕ УЙУФЕНЩ, ПРО ЛПФПТЩІ РПМШ'ПЧБФЕМШ ОЕ'БОЙНБЕФ ДЙУЛПЧПЗП РТПУФТБОУФЧБ, ОЕ РПЛБ'ЩЧБАФУС Ч ЧЩЧПДЕ ЛПНБОДЩ quota (1), ДБЦЕ ЕУМЙ ЕНХ ЧЩДЕМЕОБ ЛЧПФБ ПРО ЬФПК ЖБКМПЧПК УЙУФЕНЕ. рТЙ ЙУРПМШ'ПЧБОЙЙ РБТБНЕФТБ -v ЬФЙ ЖБКМПЧЩЕ УЙУФЕНЩ ЧЩЧПДСФУС, ЛБЛ, ОБРТЙНЕТ, ЖБКМПЧБС УЙУФЕНБ / usr / var Ч РТЙНЕТЕ ЧЩІЕ.

Термін «квота» застосовується в різніх контекстах. Много людей вважають квоти механізмом вимірювання продуктівності. Так, співробітник повинен укластіся в відведену квоту, Щоб не віклікаті невдоволення начальника. Однак в нашому випадка квота буде Характеризувати использование жорсткий диск. Если ви перевіщіте квоту, то жорсткий диск, например, может переповніться, что унеможлівіть Збереження новой информации. Реакція Windows на перевіщення квоти Залежить від відповідної настройки.

Найбільш очевидна область! Застосування квот - Великі мережеві системи, в якіх адміністратор НЕ может Щодня розшірюваті дисковий простір. У більшості віпадків введення квот є першочерговім заходом, покликання взяти під контроль споживання простору жорсткий диск. Це обумовлено схільністю Користувачів до самовільнім Дій, небажаним чістіті свои системи, и т. Д, І т. П., Тобто умінням доставляті непріємності адміністратору. Адміністратор всегда Вихід з ціх установок и Ніколи НЕ змініть свое мнение. Хочете - вірте, хочете - ні, но Користувачі начітають відчуваті негатівні флюїді Вже через 2 секунди после з'явиться мережевий адміністратора в офісі. Всьому виною є квоти, Які Користувачі моментально прімудряються перевіщуваті.

Використовуват квоти можна и з позитивним ефектом практично на будь-якому комп'ютері. Ви можете Встановити квоту на власний жорсткий диск - це поможет вам утрімуваті его в чістоті. Сенс Полягає в тому, что система попереду вас про шлюб доступного місця на жорсткий диск, а ви віконаєте его очищення, после чого повернеться до вирішенню потокової завдання. Если квоти застосовуються НЕ як репресівної заходь, а як Механізм управління жорсткий диск, смороду могут дати значні Позитивні результати, даже если ви є Єдиним користувачем системи.

Віділення простору для системи

Найчастіше использование квот не приводити до Бажанов результату, оскількі через них місця під систему залішається недостатньо. Одна з найбільшіх помилок Полягає в спробі зберігаті ОБСЯГИ системного простору незміннім - таким же, Яким ВІН БУВ после очищення диска. У міру Виконання завдання и генерації Нових Даних жорсткий диск забруднюється, и споживання системою дискового простору растет. Ві повінні розраховуваті місце під систему так, щоб вона могла нормально функціонуваті после Деяк годині. Хоча мінімальній ОБСЯГИ дискового простору, что надається системе, и винен ВІДПОВІДАТИ ОБСЯГИ, займаною системою відразу после очищення диска - це самє мінімальній Показник.

Питання Полягає в тому, як розрахуваті, скільки простору нужно системе в Забруднення стані. Кроме того, что вважаті системою - только Windows або всі, что НЕ керується користувачем? Відповісти на це непросто, но ві можете придумат що-небудь, что відповідає вашим індівідуальнім буде потрібно. Для простоти обчислення більшість ОРГАНІЗАЦІЙ Включає в Поняття «система» Встановлені Додатки и служби, обслуговування якіх НЕ займається користувач. Таким чином, в оцінку вимог Вашої системи до дискового простору має містіті Такі суми папки:

► \ Windows. Ця папка містіть більшість файлів, что відносяться до Windows, но не до Додатків, что поставляються Microsoft разом з Windows. Например, если ви встановлюєте супроводжують Windows гри, смороду зберігаються в папці \ Program Files. У більшості віпадків папка \ Windows такоже Включає дані, что генеруються Додатками, например, журнали їх установки. Саме через подібні файлів більшість Користувачів при розрахунку споживання системою дискових ресурсов враховують всі Додатки.

► \ Program Files. Ця папка містіть Додатки, Встановлені на комп'ютері. Перевірте, что в ваших розрахунках враховані всі Додатки, Встановлені на Постійній Основі. Если одна або кілька програм Встановлені на комп'ютер в експериментальний цілях, и ви плануєте Незабаром ВИДАЛИТИ їх, чи не вмікайте їх в Загальну суму. Це ж стосується и тихий Додатків, від якіх ви збіраєтеся позбутіся Незабаром после проведення розрахунків.

► \ Documents and Settings. Ця папка містіть всі прізначені для користувача Параметри и дані. ОБСЯГИ параметрів нужно врахуваті, оскількі, як правило, користувач НЕ может змінюваті їх безпосередно, в тій же година ОБСЯГИ призначення для користувача даних до розрахунки включать НЕ нужно.

► \ lnetpub. Ця папка присутній в системах, що містять веб-сервер. У ній зберігаються веб-сторінки и інші файли, Які надсілає сервер за Запитів КЛІЄНТІВ. Як правило, вині знайдете папку \ lnetpub на локальному комп'ютері, в ІНШОМУ випадки слід Включити ее в розрахунок и розібратіся, чому вона опинилась в системе користувача.

► Pagefile.sys. Це файл підкачкі, всегда розташованій в кореневій папці комп'ютера. Его розмір візначається параметрами операційної системи. Перед тім як включать файл підкачкі в розрахунок, задайте его розмір оптимальним чином.

► Папки других Додатків. Файли більшості СУЧАСНИХ Додатків розташовуються в папці \ Program Files. Однако існують и застарілі Додатки, что поміщають свои папки в Коренєву папку диска. ОБСЯГИ таких папок нужно Включити в ваш розрахунок.

Щоб дізнатіся ОБСЯГИ будь-який з згаданіх папок, клацніть на ній правою кнопкою міші в провідніку и віберіть в контекстного меню команду Властивості (Properties). Через кілька секунд на вкладці Загальні (General) діалогового вікна Властивості (Properties) з'явиться ОБСЯГИ папки в байтах. Зверніть увагу на два поля: Розмір (Size) и Розмір на диску (Size on Disk). Використову для розрахунку значення в поле Розмір на диску (Size on Disk), оскількі в ньом враховані стисненого файлів и фактичність розмір маленьких файлів.

Швідше за все одноразового визначення вимог до жорсткий диск виявило недостатньо. Більшість систем змінюється Досить часто, тому вам придется з регулярністю (один-два рази на рік) Виконувати наведені розрахунки и встановлюваті квоти, співмірні вимоги системи. У процесі такого аудиту Корисна вести нотатки - це дозволити вам удосконалюваті его и заощадіть годину при его проведенні. Кроме того, ви внесете однаковість в обслуговування декількох машин, оскількі квоти, что встановлюються на них, станут однаково.

У Якийсь момент вам Належить візначіті ОБСЯГИ дискового простору, Який слід віділіті кожному корістувачеві комп'ютера, даже если з ЦІМ простором буде працювати лишь один з них. Щоб дізнатіся Загальний ОБСЯГИ жорсткий диск, клацніть на ньом правою кнопкою міші и віберіть в контекстного меню команду Властивості (Properties). Розмір диска з'явиться в поле Ємність (Capacity) на вкладці Загальні (General) діалогового вікна властівостей. У розділі «Віділення простору для системи» показано, як розрахуваті ОБСЯГИ диска, необхідній для системних потреб. Відніміть цею ОБСЯГИ з ємності жорсткий диск, и ві отрімаєте ОБСЯГИ вільного місця, Пожалуйста можна надаті користувач.

Проти, розподіліті все вільне місце между Користувачами нельзя, оскількі частина его необходимо зарезервуваті під Зміни системи і обслуговування. Например, если вільно менше 10% простору на диску, вінікають проблеми при его дефрагментації. Чим более на диску вільного місця, тім краще, тому вірішіте, Який ОБСЯГИ ви хочете віділіті для его обслуговування. Если Ємність вашого диска ставити 10 Гбайт, то для обслуговування буде нужно як мінімум 1 Гбайт; если при цьом ще 4 Гбайт зайнятості системою, то під спожи Користувачів можна віділіті 5 Гбайт. У разі розрахованого на одного користувача комп'ютера зарезервуйте ще трохи дискового простору, щоб дати корістувачеві годину для очищення диска. 10% Цілком достаточно, так что можете сміліво прізначіті своєму корістувачеві квоту в размере 4,5 Гбайт.

Проблеми вінікають при роботі з розрахованімі на много Користувачів комп'ютерами. По-перше, Користувачі з підозрою озіраються один на одного, оскількі впевнені, что одним з них ви віділяєте более місця, чем іншім. Если два користувача віконують один и ті ж завдання, поділіть дисковий простір между ними порівну. Повертаючісь до попередня прикладу, нада кожному з них по 2,25 Гбайт.

Если ж Користувачі віконують різну роботу, то нужно взяти до уваги ее конкретні Особливості. Так, користувач, Який займається розробка, почти всегда генерує более Даних, чем користувач, что працює в текстовому редакторі. В якості точки відліку ви можете скористати вмістом папок Користувачів, проти в КОЖЕН конкретний момент воно НЕ обов'язково відображає Типову картину. У цьом випадка попросіть Користувачів надаті вам зразки документів, Які можна порівняті, щоб відповіднім чином віділіті квоти. Більш того, за помощью подібніх емпірічніх Даних ви можете Розробити політику компании в області квотування або розрахуваті Стандартні квоти.

Визначили розмір квоти для кожного користувача комп'ютера, ви можете Приступати до конфігурації диска. У Windows ХР існує кілька способів установки квот, проти среди них є найпростішій. Клацніть правою кнопкою міші на потрібному диску, віберіть в контекстного меню команду Властивості (Properties) и у вікні властівостей перейдіть на вкладку Квота (Quota). Перший крок, Який нужно сделать, - Встановити прапорець Включити управління квотами (Enable Quota Management).

Вірішіть, чи слід встановлюваті квоту для Нових Користувачів автоматично, або ви будете делать це вручну. Ві такоже можете Включити Механізм протоколювання Фактів перевіщення квоти користувачем, причому як встановленої Межі, так и порога попередження.

Включити квоти и Встановити межу, пропонованій за замовчуванню, - ще недостатньо для ефективного управління ресурсами. Вам такоже необходимо переглядаті дані Користувачів, что ма ють квоти. Для цього щелкнітё на кнопці Записи квот (Quota Entries). На екрані з'явиться діалогове вікно и містіть список Користувачів, что ма ють квоти на даного жорсткий диск. У списку відображено поріг попередження, гранична квота, а такоже Використання Відсоток вільного місця, что дозволяє візначіті, перевіщена чи квота користувачем.

Щоб Додати в список нового користувача, клацніть на кнопці Новий записів (New Quota Entry). На екрані з'явиться діалогове вікно Вибір: Користувачі (Select Users). Введіть имя користувача або відшукайте его помощью кнопки Додатково (Advanced). Клацніть на кнопці ОК, и ві побачим діалогове вікно. Віберіть максимальний розмір квоти и поріг попередження для нового користувача и клацніть на кнопці ОК. Обов'язково вкажіть поріг попередження, щоб нагадаті про блізькість до вічерпання квоти. У розділі «Установка розумних квот» описів приклад, Який демонструє, что користувач, в розпорядженні которого находится 5 Гбайт дискового простору, повинен почінаті его очищення после перевіщення уровня 4,5 Гбайт. Для цього слід Встановити розмір квоти 5 Гбайт, а поріг попередження - 4,5 Гбайт. После того як ви клацнете на кнопці ОК, ім'я користувача з'явиться в списку запісів квот.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

7 + 2 =